Hiukkanen – Teknis-luonnontieteellinen kilta – TTY">

Opelinjan fuksit huom!

jaala – 13.3.2013 14.29 – Fukseille, Opintoasiat

Opettajan pedagogisten opintojen 1+ -haku on nyt käynnissä. Jos olet ensimmäistä kertaa läsnä matemaattisten aineiden DI-opettajantutkinnossa, voit ja sinun kannattaa hakea 1+ -opinto-oikeutta opettajan pedagogisiin opintoihin.

MIKSI?
Jos saat opinto-oikeuden, voit ilmoittautua Tampereen yliopiston opiskelijaksi ja saat neljäksi vuodeksi oikeuden suorittaa aineenopettajan pedagogiset opinnot 60 op. Opinnoista 25 op on kasvatustieteiden perusopintoja, joita voit suorittaa milloin tahansa näiden neljän vuoden aikana. 35 op on kasvatustieteiden aine- ja syventäviä opintoja, jotka täytyy opiskella yhden lukuvuoden aikana. Tämä on mahdollista, kun opiskelijalla on vähintään 50 op opintoja yhdestä opetettavasta aineesta. Ilmoittautuminen syksyllä alkaviin opintoihin on saman vuoden maaliskuussa.

MITEN?
Löydät hakulomakkeen Tampereen yliopiston sivuilta osoitteesta http://www.uta.fi/opiskelu/lomakkeet/opettajan_pedagogiset_opinnot_1+.pdf
Tulosta ja täytä lomake huolellisesti. Lue ohjeet, muista allekirjoitus sekä kolme kopiota lomakkeesta Tietoja hakijasta yksilöhaastattelua varten. Palauta lomake viimeistään 28.3. klo 16.15 mennessä Anna Pitkäselle huoneeseen Sc208 (tai jos hän ei ole paikalla, tiedekunnan opintosihteerille huoneeseen Sc202). Viimeistään 13.5. julkaistaan tieto soveltuvuuskoeajoista Kasvatustieteiden yksikön kotisivuilla http://www.uta.fi/edu/ .

Ei kommentteja.

Ei kommentteja.

Jätä kommentti

Lihavoidut kentät ovat pakollisia.