Tervetuloa Hiukkasen web-portaaliin

Hiukkanen fuusioi Tampereen teknillisen yliopiston fysiikan, kemian ja matematiikan opiskelijat muodostaen teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman opiskelijoiden ainejärjestön. Hiukkasen korkeimpana prioriteettina on puolustaa koulutusohjelmamme opiskelijoiden etuja kaikin todistetuin kaavoin ja aksioomin. Saman arvon prioriteettiasteikossa saavat myös virikkeellisen vapaa-ajanvietteen järjestäminen sekä avun ja vertaistuen jakaminen opintoja koskevissa ongelmatilanteissa.

Sauna

Jee jee olen excerpt

Opinnot

Olen toinen excerpt

Kilta

Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen on teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman opiskelijoiden ainejärjestö. Tarkoituksemme on ajaa koulutusohjelmamme opiskelijoiden etuja sekä tarjota heille apua opintoasioissa ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Kiltamme jäseniä ovat ne Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) jäsenet, jotka ovat maksaneet killalle lukuvuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruus on 5 euroa. Sen voi maksaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla: TTYY:n jäsenmaksun yhteydessä maksamalla kiltamaksun (Huom! Vain […]