Hakijalle

Opiskelu teknis-luonnontieteellisellä

Teknis-luonnontieteellisellä voit opiskella pääaineenasi fysiikkaa, kemiaa tai matematiikkaa, ja mahdollista on myös suorittaa DI-opettajan pätevyydet. Opiskelijoidemme ainejärjestö, Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen ajaa koulutusohjelmamme opiskelijoiden etua ja tarjoaa apua opintoihin liittyvissä kysymyksissä, sekä järjestää vapaa-ajan toimintaa ja yritysyhteistyötä jäsenistölleen. Hallitus-sivulta löydät hallituksemme yhteistiedot, mikäli sinulla on kysymyksiä kiltamme toimintaan liittyen.

Lisätietoa koulutuksemme sisällöistä ja hakemisesta löydät yliopiston nettisivuilt osoitteista https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/teknis-luonnontieteellinen ja https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/matemaattisten-aineiden-di-opettajankoulutus.

Uudelle opiskelijalle suunnatut materiaalit löydät välilehdeltä Fukseille!