PLANCKS

FysikerFesteillä järjestettiin karsinnat kansainväliseen fysiikkakilpailu PLANCKSiin (Physics League Across Numerous Countries for Kick-ass Students). Kyseessä on IAPS:in järjestämä kansainvälinen fysiikkakilpailu, jonka vuoden 2016 loppukilpailu järjestetään toukokuussa Romanian pääkaupungissa Bukarestissa.

Suomen Fysiikanopiskelijat ry kokosi tehtäviä karsintoihin fysiikan laitoksilta ympäri Suomea. Karsintoihin osallistui kaikkiaan neljä joukkuetta, joiden kokona toimi määrätty 3-4 henkeä. Osallistuneille joukkueille annettiin 2 tuntia aikaa ratkaista apuvälineittä heille annetut 4 tehtävää.

Karsintojen voittajaksi ratkesi Ynnäläinen joukkue Sakarin Villapaidat: Sakari Kapanen, Mikko Kuha ja Mikko Mankinen. Toiseksi selviytyi koontijoukkue A-Team: Antti Mikkonen, Antti Kiviniemi, Antti Kukkurainen ja Axel Krafft.

Voittajajoukkue pääsee edustamaan Suomea tulevaan loppukilpailuun SFO:n keräämien sponsorirahojen tukemana. Toiseksi tullut voi halutessaan osallistua kilpailuun omakustanteisin matkakuluin. Tapahtumaa tukemassa ovat olleet Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset MAL sekä Luonnontieteiden Akateemisten liitto LAL. Hengessä mukana on lisäksi Suomen Fyysikkoseura SFS.

lal

Karsintoihin tehtäviä laatimassa olivat:

Aalto-yliopiston Teknillisen fysiikan laitokselta yliopistonlehtori Sorin Paraoanu (sorin.paraoanu@aalto.fi) sekä yliopistonlehtori Andriy Shevchenko (andriy.shevchenko@aalto.fi). Karsinnoissa käytettiin Shevchenkon laatimaa tehtävää. Paraoanun laatima tehtävä talletettiin tehtäväpankkiin tulevia karsintoja odottamaan.

Radiation of interacting charges

Oulun yliopiston Fysiikan laitokselta teoreettisen fysiikan tutkimusryhmästä Sami Laine, Iivari Pietikäinen, Juri Kuorelahti sekä Jani Tuorila

Grandfather’s clock

Turun yliopiston Fysiikan ja tähtitieteen laitokselta professori Rami Vainio

Hieman astroa

Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksen puolesta LuK Joona Havukainen

Protective force field

 

Lisätietoja itsessään kilpailusta on löydettävissä sivuilta http://plancks.info/ ja http://2016.plancks.org/