Hallitushaku 2024

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja ohjaa ja seuraa hallituksen toimintaa. Puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle (sekä hallituksen, että yleiskokousten), laatii esityslistat ja puheenjohtaa kokoukset. Tähän sisältyy esimerkiksi puheenvuorojen jakaminen, sekä kokouksen etenemisen seuraaminen. Hallituksen kokousten lisäksi puheenjohtaja osallistuu myös muihin kokouksiin ja tapaamisiin. Näiden lisäksi on monia pienempiä asioita, kuten uusien jäsenten, saapuneen postin sekä palautteen katsominen. Puheenjohtaja myös seuraa Hiukkasen vuoden toimintasuunnitelmaa sekä laatii uuden seuraavalle vuodelle. Puheenjohtaja on myös osa kiltaneuvostoa. Apuna hommissa toimii varsinaisen hallituksen keskuudesta valittu varapuheenjohtaja.

Sihteeri

Sihteeri huolehtii kokousten pöytäkirjojen tekemisestä esityslistan ja käydyn keskustelun pohjalta. Lisäksi sihteeri tarkistaa kokouksessa paikallaolijat ja kokouksen poissaoloilmoitukset. Sihteerillä ja puheenjohtajalla on jaettu vastuu kokousten teknisen puolen toteutumisesta: sihteerillä on tilanvarausoikeudet yliopistolla, joilla hän varailee tiloja killan käyttöön (mm. hallituksen kokouksiin). Sihteerin työmäärä on melko vakio viikosta toiseen.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja huolehtii killan taloudesta. Käytännössä tämä tarkoittaa laskujen maksamista ja tekemistä, kirjanpidon pitämistä sekä tarpeen vaatiessa muun hallituksen muistuttamista budjetoinneista ja rahankäytöstä. Lisäksi hän tekee maksuohjeet tapahtumiin ja huolehti siitä, että kaikki osallistujat myös maksavat osallistumismaksun. Rahastonhoitajalla on paras käsitys killan rahankäytöstä. Rahis myös laatii killan vuoden tilinpäätöksen ja seuraavan vuoden talousarvion. Apuna hommissa toimii rahastonhoitajan apu.

Tarzanvastaava

Tarzanvastaava huolehtii Hiukkasen peräkärrysauna Tarzanista sekä huolehtii kiltahuoneen ylläpidosta yhdessä kiltamestarin kanssa. Tähän sisältyy mm. Tarzanin vuokraaminen yksityishenkilöille sekä toisille järjestöille. Lisäksi sauna on usein Hiukkasen omissa tapahtumissa, joten Tarzanvastaavan homma on tuoda Tarzan paikalle sekä mahdollisesti lämmittää se. Tarzanvastaavisto järjestää myös SGU:n eli SaunaGrilliUinti-tapahtuman kahdesti vuodessa. Tyypillisesti saunaa tarvitsee myös korjailla / katsastaa, jotka ovat myös Tarzanvastaavan heiniä. Apuna hommissa toimii tarzantoimari.

Virkistysvastaava

Virkistysvastaava huolehtii tietyistä tapahtumista kuten saunailloista, kesätaposta, hallituswaihtareista sekä fuksiviikonlopusta. Tapahtumien järjestämisellä tarkoitetaan kaikkea hommaa tiedotuksesta mahdollisten nakkilaisten etsimiseen, suunnitteluun sekä dokumentointiin. Virkistysvastaavan tehtävät vaihtelevat hieman vuosittain, esimerkiksi tänä vuonna virkistyspuolta on yhdistetty ensimmäistä kertaa enemmän liikuntapuoleen. Apuna hommissa toimii virkistystoimari.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava huolehtii Hiukkasen omista sekä muiden kanssa järjestettävistä tapahtumista. Näihin lukeutuu sitsejä, kulttuuritapahtumia, erilaisia iltamia, tai mitä Hiukkasella halutaankaan. Tapahtumien järjestämisellä tarkoitetaan kaikkea hommaa tiedotuksesta mahdollisten nakkilaisten etsimiseen, suunnitteluun sekä dokumentointiin. Apuna hommissa toimii kaksi tapahtumatoimaria.

Fuksivastaava

Fuksivastaava huolehtii fuksien kiinnittämisestä yliopistoyhteisöön sekä ohjaa tuutoreita. Fuksivastaava vastaa myös fuksitapahtumien järjestämisestä oman sekä muiden kiltojen kanssa. Tapahtumat vaihtelevat laidasta laitaan saunailtojen, rentojen iltamien ja sitsien välillä. Fuksivastaava on myös osa fuksineuvostoa. Apuna hommissa toimii kaksi fuksitoimaria.

Yritysvastaava

Yritysvastaava koordinoi Hiukkasen yrityssuhteita ja on niistä vastuussa. Pestiin kuuluu paljon yhteydenpitoa yrityksiin liittyen excursioihin, somemainontaan, vuosijuhliin ja muihin yhteistyösopimuksiin. Yritysvastaavan vastuulla on pitää yllä suhteita jo olemassa oleviin kontakteihin ja yhteistyöhenkilöihin sekä hankkia uusia. Hiukkasen yritysyhteistyöhön liittyy myös olennaisesti rekrytointimessu RekryLAB, jota vastaava on koko vuoden järjestämässä. Vastaavan pestiin kuuluu myös muita vastuita, joista yksi esimerkki on haalariprojektin organisointi ja valvonta.. Apuna hommissa toimii kaksi yritystoimaria.

XQ-vastaava

Vastaa nimensä mukaisesti Hiukkasen järjestämistä excursioista. Vuoden aikana järjestetään pari pidempää excursiota, kevät- ja rankkaXQ, joiden lisäksi pidetään myös lyhyempi siistiXQ sekä fuksiXQ. Kuten muissakin tapahtumissa, tähänkin sisältyy suunnittelu, tiedotus ja dokumentointi. XQn aikana XQ-vastaava vastaa aikataulusta, majoituksesta sekä siitä, että tekemistä löytyy esimerkiksi paikallisten opiskelijoiden kanssa. Excursioiden yritykset hankkii pääsääntöisesti yritystiimi. Joskus excursiot suuntautuvat myös ulkomaille. Apuna hommissa toimii XQ-toimari.

Kiltamestari

Kiltamestari hoitaa kiltahuoneeseen liittyviä asioita. Esimerkiksi jääkaapissa myynnissä olevat tuotteet sekä kahvi ja tee ovat kiltamestarin vastuulla. Killan siistiydestä huolehtii koko hallitus, mutta kiltamestarin tehtävänä on tehdä siivousvuorot. Monet hankinnat kiltaan, esimerkiksi tuolit ja astiat, ovat olleet kiltamestarin hoidossa. Lisäksi jos kiltahuoneella havaitsee puutteita tms., voi kiltamestariin olla yhteyksissä. Apuna hommissa toimii 2-4 nakkifuksia.

Kopovastaava

Kopo lyhenteenä tarkoittaa sanaa koulutuspolitiikka. Kopovastaava toimii siis killan sekä yliopistoyhteisön välisenä linkkinä esim. edustustehtävien, palaverien, erilaisten tapahtumien ja kommentointien kautta. Kopovastaavan tehtävänä on myös ohjata sekä olla tietoinen killan hallopedien (hallinnon opiskelijaedustajien) toiminnasta. Lisäksi opintoasiantuntijan kanssa tehdään yhteistyötä mm. jäsenistön tiedotuksessa. Kopovastaavalle kuuluu myös kopotapahtumien, kuten sivuainemarkkinat, Halloped-hengailu sekä Kopokahvit, järjestäminen sekä tenttiarkistosta huolehtiminen. Kopovastaavan heiniä on myös esim. Tenttikisojen järjestäminen sekä muu edunvalvonnallinen toiminta. Apuna hommissa toimii kopotoimari.

Viestintävastaava

Viestintävastaava on vastuussa killan viestinnästä. Viestintävastaavan pestiin kuuluu mm. kirjoittaa viikottaisen tiedotussähköposti, moderoida sähköpostilistoja ja tiedotustelegramia, päivittää nettisivujen tapahtumakalenteria sekä tehdä halutessaan muita viestintään liittyviä asioita. Viestintävastaava myös varmistaa, että killan viestintä on Hiukkasen standardien mukaista.