Hallopedit​

Hallopedit, eli hallinnon opiskelijaedustajat vievät opiskelijan ääntä yliopiston hallintoon ja eri toimielimiin.

TREY nimeää hallopedeja yliopiston hallinnollisiin toimielimiin mm. konsistoriin, koulutusneuvostoon ja tiedekuntaneuvostoihin. Tämän lisäksi killat ja ainejärjestöt nimittävät opiskelijaedustajia moniin työryhmiin.
Hiukkasen hallopedit toimivat mm. tutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmissä, tiedekunnan koulutuksen ohjausryhmässä, sekä eri pääaineiden opetuksen kehitysryhmissä.

Opiskelijaedustajien työ on erittäin tärkeää, sillä he välittävät opiskelijoiden mielipiteitä, palautetta ja kehitysideoita eteenpäin. Kuka vaan voi hakea hallopediksi, eikä siihen tarvita erityisiä meriittejä. Kiinnostus koulutuspolitiikkaan ja opiskelijoiden edun ajamiseen riittää. Avoimista halloped-hauista ilmoitetaan sähköpostitse. Lisätietoa saat Hiukkasen hallituksen kopovastaavalta (yhteystiedot Hallitus-sivulta).

Hiukkasen nykyiset hallopedit löydät alta! Kunkin hallopedin nimen alla on työryhmän lyhenne, jossa halloped vaikuttaa. Työryhmien täydelliset nimet löydät kuvan vasemmasta yläreunasta.