Hiukkasen alumniyhdistys

Hiukkasen Alumni ry on vuonna 2019 perustettu oma yhdistys kaikille teknis-luonnontieteellisessä tutkinto-ohjelmassa ja sen edeltäjissä opiskelleille sekä muuten Hiukkasen toiminnassa mukana olleille. Yhdistys järjestää matalan kynnyksen toimintaa alumneilta alumneille. Toiminta on jäsenien näköistä ja siihen pääsee helposti vaikuttamaan. Tulevia tapahtumia ovat esimerkiksi after workit ja uratapahtuma. Jäseneksi voi myös liittyä jo opiskellessa. Alumniyhdistys toimii myös aktiivisena linkkinä alumnien ja killan välillä.

Hiukkasen Alumni ry:n jäseneksi voi liittyä täältä.
Kaikki jäsenet lisätään yhdistyksen sähköpostilistalle, joka toimii virallisena tiedotuskanavana. Meillä on myös kaikille avoin telegram-ryhmä.
Hallituksen tavoittaa helpoiten sähköpostilla: hiukkasenalumniry(at)gmail.com