Hallopedterveisiä, osa 3

Hiukkasen hallopedit, eli hallinnon opiskelijaedustajat, vaikuttavat tänäkin vuonna yliopistomme hallinnon eri toimielimissä. Hallopedit vaikuttavat täysvaltaisina jäseninä edustaen joko koko yliopiston, tiedekunnan tai tutkinto-ohjelman kaikkia opiskelijoita. Hallopedit edustavat muun muassa TTY:n konsistorissa, tiedekuntaneuvostoissa, tutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmissä sekä laboratorioiden (aiemmin laitosten) opetuksen kehitysryhmissä.

Vuoden vaihteessa tiedekuntamme koki uudistuksen nimen muodossa. Aiemmin Luonnontieteiden tiedekuntana tunnettu tiedekuntamme on nykyään Teknis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tiedekunnan opetuksesta, tutkintoihin, diplomitöihin ja opinnäytteisiin liittyvissä asioista päätetään TLU:n tiedekuntaneuvostossa. Tiedekunnan uutena dekaanina aloitti tammikuussa Jyrki Vuorinen. Ennen joulua tiedekuntaneuvostossa oli tullut puheeksi se, että TurnitIn on jo käytössä opinnäytetöissä ja se tulee pakolliseksi ensi vuonna. Tämän vuoden puolella neuvostossa on puhuttu mm. opiskelijavalintaperusteista ja ensikertalaisuuskiintiön noususta.

Konsistori ja opetusneuvosto käsittelevät yleisesti TTY:llä opiskeluun liittyviä asioita. Vuoden 2016 lopussa perustettiin uusi tohtoriohjelma Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelma uuteen TUT-BMT tiedekuntaan. Tähän tohtoriohjelmaan siirtyy opiskelijoita kolmesta tiedekunnasta noin 80.  Lisäksi viime vuoden puolella tehtiin päätös pitkään opetettavaan aineeseen tehtävälle opinnäytteelle, joka korkeakoulututkintoasetuksen mukaan vaaditaan opetuspätevyyden saavuttamiseen pitkänä. Opinnäytteen laajuudeksi määriteltiin 20 opintopistettä ja siihen ei tarvitse antaa kypsyysnäytettä. Tiedekunnan antavat tarkemmat määräykset opinnäytteeseen liittyen. Tämän vuoden ensimmäisessä konsistorin kokouksessa esille nousi muun muassa seuraavia asioita

– Maksullisen opiskelun vaikutukset näkyvät jo

– Koulutuksen johtaminen ja osaamisperustaisuus: Kokouksessa esiteltiin TTY:n koulutuksen nykytilannetta sekä visio tulevasta osaamisperusteisesta koulutuksesta. Ajatuksena on, että sen sijaan, että kootaan kursseista tietty tutkinto, kiinnitetään enemmän huomiota opiskelijoiden oikeaan osaamiseen ja sen todentamiseen. Tulevaisuudessa on panostettava ja pohdittava TTY:n koulutuksen brändiä ja houkuttelevuutta sekä tutkintojen profilointia.

 

Tampere3

Tampere3 on vuoden vaihteessa ollut yhtenä isona puheenaiheena. TTY säätiön hallitus päätti 16.11.16 keskeyttää fuusion valmistelun, mutta silti haluttiin edelleen pitää yllä yhteistyötä TaY:n kanssa. Kuitenkin tämän jälkeen TaY ilmoitti, että jos hallinnollinen fuusio ei tapahdu 2018, niin kaikki yhteistyö päättyy. Tämän vuoden puolella kuitenkin TTY-säätiön hallitus on sitoutunut hankkeeseen ja uuden yliopiston perustamiseen, kun reunaehdot on huomioitu. Hanketta lähdetään jatkamaan aikataululla, jonka mukaan uusi yliopisto aloittaa 1.1.2019.

Tässä vielä Hiukkasen istuvista hallopedeista lista, josta näkee myös, missä hallintoelimessä he vaikuttavat. Näin pystyt ohjaamaan kursseihin ja muuhun opiskeluun liittyvän palautteen oikeaan osoitteeseen ja hallopedit voivat sitten mahdollisuuksien mukaan viedä terveisiä eteenpäin.

Hiukkasen istuvat hallopedit:

Anna Kuusala: Konsistorin varajäsen, Teknis-luonnontieteellisen tiedekuntaneuvoston jäsen, Tekniikan ja luonnontieteiden perustutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmän varajäsen
Antti Laitinen: Tekniikan ja luonnontieteiden perustutkinto-ohjelman suunnitteluryhmän jäsen
Ariane Raschke: Fysiikan laboratorion opetuksen kehitysryhmän jäsen, kielikeskuksen opetuksen kehitysryhmän varajäsen, International Degree Programme in Science and Engineering jäsen
Eetu Siitama: Biolääketieteen tekniikan pilottitiedekuntaneuvosto
Fanni Mylläri: Luonnontieteiden tohtoriohjelman suunnitteluryhmän varajäsen
Jani Patrakka: Teknis-luonnontieteellisen tiedekuntaneuvoston jäsen, Tekniikan ja luonnontieteiden perustutkinto-ohjelman suunnitteluryhmän jäsen
Kari Pihlajasalo: Matematiikan laboratorion opetuksen kehitysryhmän varajäsen, Tekniikan ja luonnontieteiden perustutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmän varajäsen
Niko Gullstén: Fysiikan laboratorion opetuksen kehittämisryhmän varajäsen
Tiia Virtanen: Kemian ja biotekniikan laboratorion opetuksen kehittämisryhmän jäsen
Tuuli Miinalainen: Matematiikan laboratorion opetuksen kehitysryhmän jäsen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *