Hallopedterveisiä, osa 2

Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat toimivat opiskelijoiden edustajina erilaisissa yliopiston hallinnon toimielimissä. Hallopedit vaikuttavat täysivaltaisina jäseninä edustaen joko koko yliopiston, tiedekunnan tai tutkinto-ohjelman kaikkia opiskelijoita. Hallopedit edustavat muun muassa TTY:n konsistorissa, tiedekuntaneuvostoissa, tutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmissä sekä laitosten opetuksen kehitysryhmissä.

Vuonna 2014 lanseerattiin Kopoa kiltoihin –projekti, jonka tarkoituksena oli saada kiltojen opintovastaavat koordinoimaan halloped-toimintaa. Aiemmin toiminta on pyörinyt lähinnä ylioppilaskunnan kautta, mutta nyt jo jonkin aikaa on yritetty saada kiltoja aktiivisemmin halloped-toimintaan. Hiukkasella toimii hallopedeja useissa eri työryhmissä ja vaikuttavissa elimissä yliopistollamme. Tämän palstan tarkoituksena on tuoda jäsenistöllemme tietoon, mitä tiedekunnassamme (ja yliopistossamme) tapahtuu ja kehen kannattaa olla yhteydessä, jos haluaa antaa palautetta opiskeluun liittyvissä asioissa.

—————–

Tässä hieman terveisiä eri hallintoelimistä viime kuukausilta (terveiset on kerätty useista hallopedien kokousraporteista):

LTT:n tiedekuntaneuvostossa päätetään tiedekunnassa järjestettävästä opetuksesta sekä käsitellään tutkintoihin, diplomitöihin ja opinnäytteisiin liittyvät asiat. Kevään kokouksessa osa 8-alkuisista matematiikan kursseista lopetettiin, mutta toisaalta kandivaiheen suuntaaviin opintoihimme lisättiin kurssivaihtoehtoja. Käsiteltävänä ovat lisäksi olleet mm. johdantokurssit, joita kehitetään saadun palautteen mukaan mutta sisällytetään yhä tulevina vuosina tutkintoihin. TRT:n tiedekuntaneuvostossa käsiteltiin kesän aikana meidänkin opiskelijoitamme koskettava ranskan, espanjan ja japanin kielen opetuksen poistaminen. Yhteensä 23 opintojaksoa poistettiin tarjonnasta kielikeskuksen johtajan mukaan puhtaasti taloudellisista syistä. Ranskan ja espanjan kieltä voi yhä opiskella Tampereen yliopistolla, mutta japanin kieli katosi tarjonnasta kokonaan.

pertteKonsistorissa ja opetusneuvostoissa käsitellään yleisesti TTY:llä opiskeluun liittyviä asioita. Konsistori on vahvistanut lukuvuosimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille suuruudeltaan 10 000 euroa kandidaatintutkintoihin ja 12 000 euroa DI-tutkintoihin. Kyseisille opiskelijoille kehitettiin stipendijärjestelmä. Opetusneuvostossa on käsitelty Tampere3-hankkeen mukaisia tietojärjestelmiä, joilla opintosuorituksia ja palautteen antoa yhtenäistettäisiin. Kurssien opintopisteytyksen viemisestä viiden opintopisteen vakiosuuruutta kohti on myös keskusteltu, mutta varmaa tietoa tulevan opetustarjonnan kurssirajoista ei vielä ole.

Kaikissa edellä mainituissa elimissä on lisäksi käsitelty lähivuosina toteutuvaa Tampereen korkeakoulujen yhdistymistä. Tampere3-hanke on edennyt vauhdilla kesän ja alkusyksyn aikana. Tampere3-hankkeessa Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyvät uudeksi yliopistoksi, joka ostaa Tampereen ammattikorkeakoulun osakekannan. Uuden yliopiston on määrä aloittaa toimintansa 1.1.2018. Monet asiat, kuten yhteinen tietojärjestelmä, saadaan kuitenkin käyttöön vasta myöhemmin. Tampere3-opetussuunnitelmatyö on nyt käynnissä, ja siitä tiedotetaan sen edetessä. Paljon keskustelua aiheuttanut yliopiston nimi pitäisi olla selvillä syyskuun aikana.

Tampere3-ristiinopiskeluportaali (www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/), jonka kautta opiskelijat voivat valita kursseja TAMKista ja Tampereen yliopistosta, on auennut. Seuraava Tampere3-ideatori järjestetään TAMKilla 28.9. klo 9.00-11.30. Lisätietoja Tampere3-hankkeesta voi kysellä kiltalaiseltamme TTYY:n hallituksessa:

Anna Kuusala
Hallituksen jäsen / Member of the board
Koulutuspoliittinen edunvalvonta ja varapuheenjohtaja / Educational Affairs and Vice-Chair
anna.kuusala@ttyy.fi / kopo@ttyy.fi
+358 40 713 0075 / +358 50 3676 909

——————–

Tässä vielä lista Hiukkasen istuvista hallopedeista, josta näkee myös, missä hallintoelimessä he vaikuttavat. Näin pystyt ohjaamaan kursseihin ja muuhun opiskeluun liittyvän palautteen oikeaan osoitteeseen ja hallopedit voivat sitten mahdollisuuksien mukaan viedä terveisiä eteenpäin.

Hiukkasen istuvat hallopedit:

Anna Kuusala: Konsistorin varajäsen, Luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston varajäsen, Luonnontieteiden perustutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmän varajäsen
Antti Laitinen: Luonnontieteiden perustutkinto-ohjelman suunnitteluryhmän jäsen
Ariane Raschke: Fysiikan laitoksen opetuksen kehitysryhmän jäsen, kielikeskuksen opetuksen kehitysryhmän varajäsen, International Degree Programme in Science and Engineering jäsen, Teknis-luonnontieteellisen DI-tutkinto-ohjelman suunnitteluryhmän varajäsen
Fanni Mylläri: Luonnontieteiden tohtoriohjelman suunnitteluryhmän varajäsen
Jani Patrakka: Luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston jäsen, Luonnontieteiden perustutkinto-ohjelman suunnitteluryhmän varajäsen
Juho Mäntysaari: Konsistorin jäsen, Opetusneuvoston jäsen, Oikaisulautakunnan jäsen
Kari Pihlajasalo: Teknis-luonnontieteellisen DI-tutkinto-ohjelman suunnitteluryhmän jäsen, Matematiikan laitoksen opetuksen kehitysryhmän varajäsen
Niina Heikkilä: Luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston jäsen
Niko Gullstén: Fysiikan laitoksen opetuksen kehittämisryhmän varajäsen
Tiia Virtanen: Kemian ja biotekniikan laitoksen opetuksen kehittämisryhmän jäsen
Tuuli Miinalainen: Matematiikan laitoksen opetuksen kehitysryhmän jäsen

Jani Patrakka

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *