Hiukkanen – Teknis-luonnontieteellinen kilta – TTY">

Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkasen merkkiohjesääntö

Tällä ohjesäännöllä määrätään Teknis-luonnontieteellisen killan Hiukkasen (myöhemmin pelkkä
kilta) virallisesta tunnuksesta ja pienoismerkeistä sekä niiden käytöstä.
1§ Killan tunnus
Killan virallisessa tunnuksessa on 12-hampainen musta hammaspyörä, joka on halkaistu
pystysuunnassa kahtia. Hammaspyörän ulkopuolella kiertää samalla elektroniradalla kaksi
elektronia. Hammaspyörän yläpuolella lukee suurilla kirjaimilla ’HIUKKANEN’ ja alapuolella
huomattavasti pienemmällä ’TEKNIS-LUONNONTIETEELLINEN KILTA’. Hammaspyörän
sisällä on vaakasuora palkki, jossa lukee ’TTY’. Kaikki tekstit on kirjoitettu isoin kirjaimin.
Hammaspyörän oikealla ja vasemmalla puolella on aaltokuviot. Merkki on väriltään musta. Killan
virallinen tunnus on kaksiulotteinen. Killan kokous on hyväksynyt killan virallisen tunnuksen
6.3.2003.
2§ Tunnuksen käyttö
Killan tunnusta voidaan käyttää killan varsinaisessa toiminnassa sekä killan hallituksen luvalla.
3§ Killan tunnusväri
Killan tunnusväri on violetti (HTML-värikoodi: 661C8C).
4§ Pienoismerkit
Killalla on kultainen, hopeinen ja pronssinen pienoismerkki. Pienoismerkit on lueteltu
arvojärjestyksessä arvokkain ensin. Pienoismerkeissä on mukailtu killan tunnus ilman tekstejä.
Pienoismerkit eivät ole akateemisia kunniamerkkejä.
5§ Kultainen pienoismerkki
Kultaista pienoismerkkiä ovat oikeutettuja kantamaan killan kunniajäsenet ja hallituksen
puheenjohtaja toimikautensa aikana sekä sen jälkeen.
6§ Hopeinen pienoismerkki
Hopeista pienoismerkkiä ovat oikeutettuja kantamaan killan hallituksen jäsenet sekä killan
toimihenkilöt toimikautensa aikana sekä sen jälkeen.
7§ Pronssinen pienoismerkki
Pronssinen pienoismerkki voidaan myöntää killan varsinaiselle tai kannatusjäsenelle hakemuksesta.
Pronssisen pienoismerkin myöntämisestä päättää killan hallitus vähintään kahden kolmasosan (2/3)
äänten enemmistöllä. Pronssista pienoismerkkiä saa käyttää hakemuksen hyväksymispäivästä
lukien.
8§ Pienoismerkkien käyttö ja kantamistavat
Pienoismerkkejä kannetaan puvun tai muun asiallisen asusteen vasemman käänteen keskellä tai
sydämen kohdalla. Pienoismerkeistä kannetaan kerralla ainoastaan arvokkainta. Pienoismerkkiä
kannetaan aina arvokkaasti ja sen arvolle sopivalla tavalla. Myönnetyn pienoismerkin kanto-oikeus
on elinikäinen.
9§ Pienoismerkin luovutus ja lunastus
Kunniajäsenen kultainen pienoismerkki luovutetaan saajalle mahdollisimman juhlallisessa
tilaisuudessa. Pienoismerkin luovuttaa killan istuva puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
hallituksen osoittama henkilö. Kunniajäsenen kultaisen pienoismerkin kanto-oikeus alkaa
välittömästi luovutuksen jälkeen. Pienoismerkin voi lunastaa itselleen kanto-oikeuden alettua.
Pienoismerkin kanto-oikeus alkaa uudella puheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä
toimikauden alettua.
10§ Pienoismerkin kanto-oikeuden kumoaminen
Killan pienoismerkkejä on kohdeltava kunnioittavasti. Killan hallitus voi evätä määräajaksi tai
toistaiseksi pienoismerkin kanto-oikeuden henkilöltä, joka toistuvasti tai törkeällä tavalla on
halventanut pienoismerkkiä tai killan mainetta.
11§ Seremoniamestarin sauva
Killalla on seremoniamestarin sauva. Sauva on rakenteeltaan puinen ja väriltään violetti. Sauvaa
käyttää killan juhlatilaisuuksissa toimessa oleva seremoniamestari.Lisäksi seremoniamestarin
asusteena vuosijuhlilla ja vuotissitseillä voidaan käyttää seremoniamestarin viittaa.
Tätä ohjesääntöä voidaan muuttaa killan kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä.