Hiukkanen – Teknis-luonnontieteellinen kilta – TTY">

Opinnot

Tutkinto-ohjelmamme opintoneuvojana toimii Heidi Vulli. Hän on opiskelija, joka työskentelee osa-aikaisesti luonnontieteiden tiedekunnassa. Heidi auttaa mielellään kaikkia teknis-luonnontieteellisen opintosuunnan opiskelijoita opintoihin liittyvissä asioissa, oli hän sitten killassa tai päivystämässä työhuoneessaan.

Heidin yhteystiedot

Päivystys viikolla 9:

Jos ajat eivät sovi, ota yhteyttä opintotl@tut.fi.

Apua sivuaineen valintaan

Luonnontieteiden ja ympäristötekniikan tiedekunnan sivuilla (www.tut.fi/lyt ->Opiskelu ->Ohjeet ja lomakkeet) on nähtävillä Teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman pääainekohtainen sivuainesuositustaulukko. Taulukkoa voi käyttää apuna oman opintopolun rakentamisessa ja sivuaineen valinnassa. Kannattaa ainakin vilkaista mikä sivuaine tukee pääainettasi opettusta suunnittelevien henkilöiden mielestä.

Ohjeita tentti-ilmottautumiseen

POPin Omat opinnot -osiossa on välilehti Tentit, jossa pystyt hakemaan opintojakson tenttejä, ilmoittautumaan tentteihin sekä perumaan ilmoittautumisesi. Tentti-ilmottautuminen aukeaa neljä viikkoa ennen tenttiä ja sulkeutuu viikkoa (5 arkipäivää) ennen klo 15.45!. Muista ilmottautua!

Jos tentti-ilmoittautumisissa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä IT-helpdeskiin it-helpdesk at tut.fi.

Tenttiarkisto

Killassa on myös pieni tenttiarkisto, joka sisältää melko sekalaisesti erilaisia tenttejä. Jotta tenttiarkisto pysyisi kattavana sinne saa tuoda lisää uusia tenttejä, jotka sitten päätyvät nettiinkin, kun tenttivastaava saa ne sinne siirrettyä.

Hallopedit

Kiltaa, ja kaikkia teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman opiskelijoita edustavat hallopedit, hallinnon opiskelijaedustajat. Hallopedit toimivat opiskelijoiden edustajina yliopistomme hallinnon toimielimissä ja ovat itsenäisiä toimielimen täysvaltaisia jäseniä. He valvovat osaltaan opiskelijoiden etua esim. tiedekuntaneuvoston sekä opetuksen kehittämisryhmien kokouksissa. Heihin, kuten myös opintoneuvojaamme, voi ottaa yhteyttä jos haluaa tuoda esiin opiskeluun liittyviä ongelmia.

Luonnontieteiden tiedekunnan hallopedeina toimivat tällä hetkellä seuraavat henkilöt:

Muita Hiukkasen opiskelijoita edustavia hallopedeja ovat:

(sposti muotoa etunimi.sukunimi@tut.fi jollei toisin mainittu)