Kevätsauna goes rastikierros

*insert lintujen laulua ja lumisadetta*

Vaikka kevät on jo täällä, tuntuuko silti, että siitä puuttuu vielä jotain? Kaipaatko vaihtelua Zoomista? Vastauksena näihin ja muihin mieltä askarruttaviin kysymyksiin Hiukkanen järjestää Kevätsaunan!

Tänä vuonna Kevätsauna toteutetaan etäohjattuna ja itsenäisenä rastikierroksena! Kerää siis 2-4 henkilön joukkue ja lähde kiertämään Hervantaa keskiviikkona 7.4. tai torstaina 8.4. klo 16 eteenpäin. Tapahtuma pyritään toteuttamaan mahdollisimman koronaturvallisesti. Joukkueiden lähtö porrastetaan ja tarpeen vaatiessa jaetaan useammalle päivälle. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet sekä joukkueen kierrospäivä ja lähtöaika lähempänä tapahtumaa.

Rastikierros toimii siten, että joukkueet saavat rastin ohjeet ja vihjeet seuraavan rastin sijaintiin Telegramissa. Osallistuminen ei vaadi siis muuta kuin muutaman kaverin, yhden toimivan kännykän ja jalat, joilla jaksaa kävellä rastien välillä. 😀

Ilmoittautuminen tähän huikeaan spektaakkeliin aukeaa maanantaina 29.3. klo 12 ja sulkeutuu sunnuntaina 4.4. Ilmolinkki ilmestyy Hiukkasen tiedotustg:een ja Facebook-tapahtumaan lähempänä. Riittää, että yksi henkilö ilmoittaa koko joukkueen. Ilmoittautumisen yhteydessä tullaan kysymään myös ensisijainen toive, kumpana päivänä rastit haluaa kiertää.

TL;DR
Mitä? Hiukkasen koronaturvallinen Kevätsauna-rastikierros
Milloin? 7.4. tai 8.4.
Mitä maksaa? Ei mitään!
Miksi? Rastikierros best!

Jos on mitään kysyttävää, älä epäröi ottaa yhteyttä! (TG: @iisailona tai @estellanowa)

Kannanotto: ”Korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia”

Hiukkanen on vuonna 2021 allekirjoittanut opiskelijajärjestöjen yhteisen kannanoton koskien opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia. Voit lukea kannanoton alta.

Yliopisto-opiskelijoiden etäopetus on jatkunut jo yli vuoden. Tällä hetkellä korkeakouluopiskelijoiden arjessa korostuvat yksinäisyys, motivaation puute ja toivottomuus. Etäopiskelun ja virikkeiden puuttumisen myötä itseohjautuvuuden ylläpitäminen on haastavaa, ja uupumus on lisääntynyt korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Yhdessäkään aiemmassa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia koskevassa tutkimuksessa ei opiskelijoiden uupumus ole ollut yhtä suurta kuin tuoreimmissa tutkimuksissa. Alustavien tulosten mukaan uupuneiden opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut verrattuna vuoden 2016 tilastoihin [1]. Suomen hallitus ei ole tarjonnut tarpeellisia ja konkreettisia ratkaisuja korkeakouluopiskelijoiden tilanteeseen. Vinkit oman elämän kalenterointiin tai tsempit jaksamiseen ovat ala-arvoisia tilanteessa, jossa kokonainen sukupolvi korkeakouluopiskelijoita kärsii poikkeusoloista ja sen aiheuttamista vakavista lieveilmiöistä. Jaksamattomuus ei ole yksittäisen opiskelijan asenneongelma. Kyse on rakenteellisesta, koko sukupolvea koskettavasta kriisistä, johon on nyt tartuttava. Tämä kannanotto on meidän hätähuutomme: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia.

Opiskelijoilta ei voida vaatia poikkeusoloissa normaalia suoriutumista opintojen osalta, sillä muutokset opetuksessa ovat vaikuttaneet väistämättä monien korkeakouluopiskelijoiden opintoihin ja hyvinvointiin. Vaadittujen opintopisteiden määrää tulee huojentaa opintotuen osalta, opintotukikuukausien määrää on lisättävä ja valmistumisen on saatava venyä vuodella ilman sanktioita opintolainan hyvityksen osalta. Toimien on kosketettava kaikkia korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat opiskelleet koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa. Huojennuksista ei tule vaatia erillisiä selvityksiä, vaan ne on taattava jokaiselle korkeakouluopiskelijalle.

Hallitus kehotti tiedotustilaisuudessaan hakemaan apua uupumukseen. On useita tapauksia, joissa terveyspalvelumme YTHS:n piiriin on vuodenvaihteessa tapahtuneen laajentumisen jälkeen ollut miltei mahdotonta päästä. Resurssit eivät ole vastanneet opiskelijoiden tarvetta aiemminkaan. Arkeamme ovat olleet viikkojen ja kuukausien odotukset hoitoon pääsyyn, ja esimerkiksi jonot psykiatrille ovat olleet jopa yli puoli vuotta pitkiä. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin vielä entistä kriittisempi: ajanvarauspalvelu SelfChat on ollut poissa käytöstä jo kolme kuukautta, joten avun saaminen on todella haastavaa. Tähän mennessä YTHS:lle ohjattu lisärahoitus on vain paikannut jo olemassa olleita vuotokohtia. Kriisitilanteessa syntyneet ja syventyneet mielenterveysongelmat tarvitsevat oman ylimääräisen budjettinsa.

Opiskelijoita pitää pinnalla kliseinen toivo paremmasta huomisesta. Harva asia romahduttaa jaksamista yhtä paljon kuin linjaus etäopetuksen jatkumisesta taas ensi lukukaudella. Päätöstä etäopetuksen jatkumisesta ei tule tehdä löyhin perustein. Jokaisen linjauksen tulee olla joustava ja ottaa huomioon pandemiatilanteen kehittyminen. Käytännön on oltava linjassa päätösten kanssa. Jos opiskelijat ovat etäopetuksessa, ei heitä voi samaan aikaan vaatia tenttimään opintosuorituksia fyysisesti yliopistolla. Jos etäopetusta päätetään jatkaa ensi syksynä, opetuksen laatuun on panostettava. Opiskelijoiden oikeus laadukkaaseen ja turvalliseen koulutukseen täytyy taata myös poikkeusaikana.

Edunvalvojinamme opiskelijajärjestöissä eivät toimi hyvinvoinnin ammattilaiset, vaan yhtälailla uupumuksesta kärsivät opiskelijat. Olemme väliinputoajia – haavoittuvaisia nuoria aikuisia keskellä suuria elämänmuutoksia. Siksi sosiaaliset suhteet ja yhteisöllisyys ovat avainasemassa opiskelijoiden jaksamisen kannalta. Uupumus ja muut mieltä varjostavat ongelmat ovat meidän synkkä sukupolvikokemuksemme. Tilanne vaatii tehokkaita ratkaisuja. Vaadimme Suomen hallitukselta uutta tiedotustilaisuutta, jossa tilanteemme vakavuus huomioidaan ja siihen vastataan konkreettisin keinoin.
Opiskelijoita ei tule kohdella kuin liukuhihnatavaraa, jonka voi mekaanisesti muuntaa tulevaisuuden työvoimaksi. Yhteisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta yhteiskuntaa riepottelevasta kriisistä palautuminen on mahdollista. Miten pystymme rakentamaan yhteiskuntaa koronan jälkeen, kun tulevaisuuden asiantuntijat kärsivät uupumuksesta jo ennen työelämää?

[1] Salmela-Aro, K. & Peltonen, M (2020) Yliopisto-opiskelijat ovat tavallista uupuneempia koronakeväänä. Helsingin yliopiston verkkosivut. [Viitattu 11.3.2021] https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/opetus-ja-opiskelu-yliopistossa/yliopisto-opiskelijat-ovattavallista-uupuneempiakoronakevaana?fbclid=IwAR08Ke2i3zJcge79mCzq880lj6YKu_34no2QpU56WojTLoSafkoDyItcxw

Högskolestudenternas nödrop: överlevnad betyder inte välmående

Universitetsstudenternas distansundervisning har redan pågått i över ett år. För tillfället präglas högskolestudenternas vardag av ensamhet, brist på motivation och hopplöshet.
Distansstudier och avsaknaden av incitament har gjort det utmanande att upprätthålla självreglering och utmattning har ökat bland högskolestudenter. Studenternas utmattning har aldrig i tidigare undersökningar om högskolestudenters välmående varit så omfattande som den är i de nyaste undersökningarna. Enligt preliminära resultat har mängden utmattade studenter fördubblats jämfört med statistiken från år 2016 [1]. Finlands regering har inte erbjudit nödvändiga och konkreta politiska lösningar för högskolestudenternas situation. Tips om att planera sin tid eller uppmaningar att kämpa vidare är undermåliga i en situation var en hel generation högskolestudenter lider under undantagsförhållanden dess allvarliga konsekvenser. Bristen på ork är inte den enskilda studentens attitydproblem. Det är fråga om en strukturell kris som berör en hel generation, som nu måste tas tag i. Det här ställningstagandet är vårt nödrop: överlevnad betyder inte välmående.

Det går inte att kräva normala studieprestationer av studenter under undantagsförhållanden, eftersom förändringar i undervisningen oundvikligen har påverkat många högskolestudenters studier och välmående. Antalet studiepoäng som fordras för att erhålla studiestöd måste minskas, mängden stödmånader måste ökas och utexamineringen ska få dröja med ett år utan konsekvenser i återbetalningen av studielånet. Åtgärderna måste gälla alla högskolestudenter, som har studerat under det undantagsförhållande som corona har orsakat. Dessa lindringar ska inte kräva skilda utredningar, de ska garanteras varje högskolestudent.

Regeringen uppmanade under sitt informationstillfälle att söka hjälp för utmattning. Det har förekommit flera fall, i vilka det efter årsskiftets förändringar och utvidgningar vid SHVS har varit nästan omöjligt att få tid till hälsovård. Resurserna har inte heller innan omstruktureringen motsvarat studenternas behov. Vår vardag har varit veckor och månader av väntan på att få vård och exempelvis köerna till psykiatriker har varit över ett halvt år långa. För tillfället är situationen dock ännu mer kritisk: tidsbeställningstjänsten SelfChat har redan i tre månader varit ur bruk, vilket har gjort det ännu mer utmanade att få tillgång till vård. Hittills har tilläggsfinansieringen som har riktats till SHVS enbart gått till att lappa redan tidigare existerande brister. Problem med den mentala hälsan som har uppkommit och förvärrats i en krissituation kräver skild finansiering.

Den enda saken som håller studenterna flytande är ett klichéaktigt hopp om en bättre morgondag. Få saker orsakar en sådan kollaps i en students ork som direktivet att distansundervisningen ska fortsätta under nästa termin. Beslut bör inte göras på lösa grunder. Varje direktiv måste vara flexibelt och ta i beaktande hur pandemin utvecklas. Praktiken måste vara i linje med besluten. Om studenterna enbart ska delta i distansundervisning, kan det inte samtidigt krävas att de ska tentera studieavsnitt fysiskt på universitetet. Om det bestäms att distansundervisningen ska fortsätta nästa höst, måste en satsning göras på undervisningens kvalitet. Studenters rätt till en kvalitativ och säker utbildning måste kunna garanteras även under undantagsförhållanden.

Som våra intressebevakare i studentföreningarna fungerar inte välmåendeexperter, utan studenter som själva är lika utmattade. Vi faller mellan stolarna – sårbara unga vuxna som genomgår stora livsförändringar, därför är sociala relationer och gemenskap i nyckelposition för studenters ork. Utmattning och andra problem som tynger psyket är vår dystra generationserfarenhet, och den fordrar effektiva lösningar. Vi kräver att Finlands regering håller ett nytt informationstillfälle, var allvarligheten i vår situation uppmärksammas och den också svaras på med konkreta åtgärder.

Studenter får inte behandlas som på löpande band, varor som mekaniskt kan modifieras till framtidens arbetskraft. Att ta hand om det gemensamma välmåendet är av största vikt, för att det ska vara möjligt för samhället att återhämta sig efter denna omskakande kris. Hur ska vi bygga upp samhället igen efter corona, då framtidens experter lider av utmattning redan innan arbetslivet?

[1] Salmela-Aro, K. & Peltonen, M (2020) Yliopisto-opiskelijat ovat tavallista uupuneempia koronakeväänä. Helsingin yliopisto. [Hämtat 11.3.2021] https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/opetus-ja-opiskelu-yliopistossa/yliopisto-opiskelijat-ovattavallista-uupuneempiakoronakevaana?fbclid=IwAR08Ke2i3zJcge79mCzq880lj6YKu_34no2QpU56WojTLoSafkoDyItcxw.

Allekirjoittaneet järjestöt:

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry, Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan ammattiainekerho ry, Aatos, Aistimus ry, Armatuuri ry, Astérix ry, Atlas ry, Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry, Biopsi ry, Biosfääri ry, Blanko ry, Boomi ry, Bouffe ry, Bunsen ry, Cissi ry, Cluster ry, Cogito ry, CoMedia ry, Communica ry, Condus ry, Cortex ry, Datateknologerna vid Åbo Akademi rf, Dialectica ry, Didacta rf, Digit ry, Dumppi ry, Ebe ry, Echo ry, Emile ry, Enklaavi ry, Erikeepperi ry, Fibula ry, Finanssi ry, Fobia ry, Fokus ry, Foni ry, Forum Romanum ry, Fysikerföreningen Quantum vid Åbo Akademi r.f., Fyysikkokilta ry, Germanica ry, Gieku ry, Godis ry, Hallinnoijat ry, Helix ry, Humanisticum ry, Histoni ry, Historian Opiskelijain Liitto ry, Historikerföreningen Kleio r.f., Humanitas ry, HYAL ry, Hybridi Turku ry, Iltakoulu ry, Impactus ry, Impuls rf, In Vitro Aboensis IVA ry, Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry, Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Infå vid Åbo Akademi r.f., Inkubio ry, Interaktio ry, Iskra ry, Jalot Villit ry, Johto ry, Joraus ry, Justus ry/r.f., Jyväskylän yliopiston kemistit ry, Jyväskylän yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien aineyhdistys Pedago ry, Kamus, Kannunvalajat ry, Kanta ry, Kaplaaki Ry, Karavaani ry, Kasvo ry, Katharsis r.f., Katko ry, Keskisuomalainen Osakunta, Kimu ry, Kokoomuksen Nuorten Liitto ry, Kokoomusopiskelijat, Kolmas Osapuoli ry, Koneenrakentajakilta ry, Konetekniikan kilta Machina ry, Konstruktio ry, Konteksti ry, Kopula ry, Kosmos Buran ry, Kotex ry, Kotitalouspedagogiopiskelijat ry, Kritiikki ry, Kronos ry, Kultu ry, Kääntöpiiri ry, Lex ry, Lexica ry, Linkki Jyväskylä ry, Lipidi ry, Lööppi ry, Maantieteen opiskelijat ry, Magna Carta ry, Mañana ry, Matlu ry, Matrix ry, Mentor ry, Meridiaani ry, Merkantila Klubben rf, Mikrovillus ry, Mimesis ry, M-Klubi – Turun kauppakorkeakoulun markkinoinnin ainejärjestö, Motiva ry, Museion ry, Mythos ry, Nefa-Joensuu ry, Nikoli ry, Ohari ry, Oidipus ry, Opossumi ry, OPTIEM – Oulun Tuotantotalousteekkarit ry, Optimi ry, Orbis ry, Origo HY ry, Oulun Arkkitehtikilta ry, Oulun Luonnontieteilijät ry, Oulun Tietoteekkarit ry, Oulun yliopiston Humanistinen Kilta ry, Oulun yliopiston kainuulainen opiskelijayhdistys Kaeno ry, Oulun Yliopiston Kemistit ry, Palladion ry, Pappagallo ry, Pareto ry, Parku ry, Patina ry, Pedaali ry, Peduca ry, Pelletti ry, Perussuomalainen Nuoriso ry, Phenomena ry, Poikkeus ry, Poligoni ry, Politiikan ja viestinnän opiskelijoiden yhdistys Valta ry, Popsi ry, Porin Kylterit ry, Praxis ry, Prosessiteekkarit ry, Putex ry, Pykälä ry, Pörssi ry, Remburssi ry, Remburssi ry, Rovaniemen Lastu ry, Saga rf, Salus ry, Sampsa ry, Sane ry, Sibelius-Akatemian laulumusiikin osaston ainejärjestö Kukko ry, Sigma-kilta ry, SIMA ry, Siniset Nuoret ry, SISTA ry, Siula ry, Skripti ry, Sosiaali- ja kulttuuriantropologian opiskelijat Mana ry, Sosiaalitieteiden klubi ry, Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry, Spessu ry, Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f., Stigma ry, Stimulus ry, Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa r.f., StudOrg r.f., Stydi ry, SUB ry, Sugri ry, Suma ry, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry, Suomen Psykologian Opiskelijain liitto ry, Suomen yhteiskunta-alan opiskelijat ry, Svenska handelshögskolans studentkår, Svenska Naturvetarklubben r.f., Synapsi ry, Syntaksis ry, Syrinx ry, SYY-Helsinki ry, SYY-Joensuu ry, SYY-Kuopio ry, SYY-Tampere ry, SYY-Turku ry, Sähköinsinöörikilta ry, Sähköteekkareiden yhdistys ry, Taloustieteen Klubi ry, Tampereen Aineenopettajaksi Opiskelevat TamAus ry, Tampereen TietoTeekkarikilta ry, Taso ry, Teknisluonnontieteellinen kilta Hiukkanen ry, Tietojohtajakilta Man@ger ry, Tiima ry, TKO-äly ry, Tombolo ry, Transla ry, Trioli ry, Turun Auskultantit ry, Turun KY ry, Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry, Turun Yliopiston Kemistit TYK ry, Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry, Tutti ry, UDK ry, Uusien kielten opiskelijoiden ainejärjestö Verba ry, Valtio-opin opiskelijat ry, Vare ry, Varnitsa ry, Viestinnän opiskelijoiden yhdistys Media ry, Vihreät nuoret, Viikin Taloustieteilijät ry, Vostok ry, Warrantti ry, Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat YTY ry, Yleisen kirjallisuustieteen opiskelijat Katharsis ry, Yliopiston farmasiakunta – Universitetets farmaciekår ry, Ympäristöteekkarikilta ry, Ympäristötieteiden Opiskelijat – MYY ry, Ynnä ry

Talviurheilupassi

Helisevää helmikuuta kaikille!

Pihalla on ollut jo moneen otteeseen mitä mahtavimpia säitä, ja nyt on aika nauttia niistä, nimittäin Talviurheilupassin muodossa!

Kahden viikon ajan 22.2.-7.3.2021 on sinulla mahdollisuus päästä itsekseen kokeilemaan erilaisia talviurheilulajeja. Passin voit suorittaa yksin tai ryhmissä. Kuitenkin ryhmän tulee pysyä samana koko passin suorittamisen ajan.

Kuinka pääset mukaan suorittamaan talviurheilupassia?

Valitse seuraavalta listalta mieleinen tehtävä ja tee se. Muista ottaa kuva itsestäsi tehtävää suoritettaessa, sillä käytät sitä todisteena omasta talviurheilusuoritteestasi. Formsiin vastataan vain kerran. Eniten leimoja kerännyt voittaa huikean palkinnon, joka paljastetaan myöhemmin! Tasapistetilanteissa palkinto arvotaan eniten pisteitä keränneiden kesken. Jos haluat lainata killan kyykkäsetin talviurheilupassin suorittamista varten, niin kysäise joltain Hiukkasen hallituslaiselta apua!

Muutamia lajeja pääsee kokeilemaan Hiukkasen Ulkoliikunnassa tiistaisin ja torstaisin! Ensi viikon tiistaina 23.2. luvassa hankipallon peluuta klo 16 ja torstaina 25.2. järjestetään retkiluisteluretki Näsijärven jäälle. Luisteluretkestä lisäinfoa myöhemmin, mutta ottakaa jo päivämäärä ylös!

Tästä linkistä voit vielä liittyä Hiukkasen Urheilu Telegram-ryhmään, jossa lisäinfoa aina ulkoliikunnasta. Loistava kanava myös kysellä seuraa passin suoritukseen!

Talviurheilupassin lajit:
1. Luistelu
2. Hiihto
3. Pulkkamäki
4. Kyykkä
5. Lumisota
6. Lumiukon tekeminen
7. Lumienkelin tekeminen
8. Vuorenvalloitus
9. Pilkkiminen
10. Lenkki talvisessa maisemassa
11. Saunominen
12. Hankipallo
13. Avanto
14. Laskettelu

Hiukkasen laskiaispullasunnuntai

Hiukkasen laskiaispullasunnuntai tulee!

Saavu kanssamme Zoomiin leipomaan alkuvuoden parhaita leivonnaisia, pitämään hauskaa ystävänpäiväteemaisen etäohjelman parissa tai vain nauttimaan seurasta.

Oheisen linkin takaa löydät maittavan laskiaispullaohjeen. Hankithan tarvittavat aineet valmiiksi ennen tapahtumaa, jotta päästään yhdessä leipomaan. (Jos olet marttojakin parempi leipuri, voit tietysti tulla leipomaan pullia myös omalla reseptilläsi.)

Alta löydät vielä tapahtuman aikataulun. Vaikket pääsisikään paikalle koko tapahtuman ajaksi, olet oikein tervetullut osallistumaan itseäsi eniten kiinnostavaan tapahtuman osaan!

14.00 – 14.15: Ice breakerit
14.15 – 15.00: Pullataikinan teko
15:00 – 15.45: Ystävänpäiväohjelmaa:
(aktiviteetteja breakout-roomeissa, Scribbl.io:ta)
15.45 -17.00: Pullien leipominen, kohotus liinan alla ja koristelu

Hiukkasen pulkkamäki

Oletko viettänyt mielestäsi turhan paljon aikaa neljän seinän sisällä? Kaipaisitko potentiaalienergian muuttamista liike-energiaksi talviseen tyyliin?

Meillä on ongelmaasi ratkaisu, sillä maanantaina 1.2. klo 13–16 sinulla on mahdollisuus päästä laskemaan mäkeä Hiukkasen pulkkamäkitapahtumaan Hervannan vanhoille laskettelurinteille! Tapahtumaan on yhteislähtö Obeliskilta klo 12:30, jos Hervannan vanha laskettelukeskus ei ole sinulle paikkana tuttu.

Vaikka et omistaisi pulkkaa/satunnaista lasketteluvälinettä, niin paikalta löytyy myös muutama lainapulkka, jotka ovat vapaasti käytettävissä. Tapahtumassa on myös tarjolla mehua ja makkaraa, jos nälkä sattuu yllättämään. Paikalta löytyy myös lumikenkäilymahdollisuus, joita pääset kokeilemaan halutessasi!

Jos olet saapumassa tapahtumaan, käy täyttämässä oheinen lomake. Koronarajoitukset huomioiden pyydämme sinua lataamaan (nyt viimeistään) koronavilkku-sovelluksen. Suosittelemme myös käyttämään maskia tapahtuman aikana.

TL;DR​
Mitä: Hiukkasen pulkkamäki
Missä: Hervannan vanha laskettelukeskus (Turtolankatu 50)
Milloin: Maanantai 1.2.2021​ klo 13-16, yhteislähtö Obeliskilta klo 12:30
Mitä maksaa: Ei mitään!!
Miksi: Koska lunta ON!


Hiukkaskyykkä 2021

HUOM! Hiukkaskyykän paikka on vaihtunut Kuusikkopuistosta Polymeerihalleille!

Vuosi vaihtui (vihdoin ja viimein) joten on aika käydä kamppailu siitä, kuka on Hiukkasen kyykkämestari vuosimallia 2021! Saavu siis pelaamaan haluttuakin halutummasta kyykkämestarin 2021 tittelistä tai tule kannustamaan suosikkisi voittoon Polymeerihalleille lauantaina 23.1. klo 11 alkaen. Finaalipeli pelataan noin klo 16 osallistujien määrästä riippuen.

Turnaus pelataan neljän (4) hengen joukkueissa lohkoittain ja osallistuminen tähän huviin kustantaa 2e/joukkue. Ilmoittautuminen aukeaa NYT ja sulkeutuu 20.1. klo 23.59. Joukkueen kapteeni ilmoittaa koko joukkueen ja saa myöhemmin lisäinfoa peliaikatauluista ja osallistumismaksun maksamisesta. Mikäli koronatilanteen vuoksi osallistujamäärää joudutaan rajoittamaan, valitaan joukkueet ilmoittautumisjärjestyksessä. Täytä siis ilmoittautumislomake mahdollisimman pian!

Paikan päältä löytyy myös perinteiseen tapaan uljas peräkärrysaunamme Tarzan lämmittämässä vilun yllättäessä sekä TEKin makkaraa täyttämässä kurnivat vatsat. Turnauksen voittajalle luvassa huikea palkinto! Lisäksi turnauksessa palkitaan myös paras fuksijoukkue.

Mikäli säännöt eivät ole vielä täysin hallussa, ne voi käydä tarkistamassa täältä.

RekryLAB 2021

RekryLab saapuu jälleen, tällä kertaa webinaarin muodossa! Laittakaa siis kotikatsomot valmiiksi 13.1.2021, ja tulkaa seuraamaan mitä tarjottavaa yrityksillä olisi juuri sinulle. Yritysten esittelyt löytyvät RekryLabin sivuilta ja tapahtuman Facebook-sivulta. Aikatauluista ja muista käytännön jutuista tulee lisätietoa tämän viikon aikana sähköposteihin ja tapahtuman someihin.

Hiukkasen hallitus vuodelle 2021

Hiukkasen hallitus ja toimihenkilöt vuodelle 2021 on valittu!

Varsinainen hallitus:

Puheenjohtaja – Milka Salo
Rahastonhoitaja – Kalle Lehtola
Sihteeri – Heidi Mattila
Yritysvastaava – Jussi Kelavuori
XQ-vastaava – Samu Salko
Emäntä – Iisa Aromäki
Isäntä – Sami Mäkipää
Fuksivastaava – Samuli Aerikkala
Opintovastaava – Sini Sarkola
Kiltamestari – Thao Mi Rintala 
Tapahtumavastaava – Katariina Kylämäki

Toimihenkilöt:

TEK-yhdyshenkilö ja valokuvaaja: Mikko Kuusisto
KV- ja enkkukandivastaava: Suvi Julkunen
Virkistystoimari: Mira Säe
Tarzantoimari: Tuomas Haataja
Rahastonhoitajan apu: Jussi Koskinen
ATK-vastaava: Severi Kosonen
Tiedotusvastaava: Tuuli Nissinen
Somevastaava: Jenni Sammaljoki
Tapahtumatoimarit: Suvi Huotari ja Tuomas Pihlava
LiikuntatoiMari: Mari Muurman
XQ-toimari ja ulkosuhdevastaava: Salla Partanen
Nakkifuksit: Teresia Strandén, Jere Nieminen ja Samuli Ranto
Alumnivastaava: Nonna Saarinen
Yritystoimarit: Suvi Hoppu ja Anni Savolainen
Opintotoimari: Laura Heikkilä
Yhdenvertaisuustoimari: Ida Suontausta
Valmennuskurssitoimari: Heini Pitkäranta
Fuksitoimarit: Laura Ala-Hakuni ja Moo Oppenheim

Onnittelut kaikille vailtuille ja tsemppiä tulevaan vuoteen!

Hiukkasen toimihenkilöt 2020 esittäytyvät

Alumni- ja perinnevastaava

Alumni- ja perinnevastaavat muodostavat killan selkärangan ja pitävät huolta siitä, että killan toiminta kunnioittaa historiaa ja sen merkkihenkilöitä. Koska mitä me olisimme, jos meillä ei olisi historiaa? Tänä vuonna tätä tärkeää sivistyksen majakkaa ovat vahtineet alumnivastaava Niko ja perinnevastaava Aapo ja heidän tehtäviinsä ovat kuuluneet muun muassa yhteydenpito alumniyhdistykseen sekä merkkiohjesäännön uudistaminen ja kunniatoimikunnan perustaminen. Pestiin hakeutumista voidaan suositella kaikille, mutta hashtagin #ennen oikeassa kohdassa käyttämisen hallitseminen katsotaan eduksi. 

Fuksitoimarit

AYYOOO! 

Tässä esittäytyvät fuksitoimarit Laura ja Moo. Me toimitaan fuksivastaavan oikeana ja vasempana kätenä ja järkkäillään fukseille kaikkea kivaa hiukkasporukalla, sekä kaikille fukseille Fuksineuvoston kanssa. Pestiin kuuluu esimerkiksi fuksisaunojen, fuksisitsien, rastikierrosten ja orientaatioviikon järjestelyjä ja lisäksi paljon fuksien ja tuutorien kaa hengailemista! Meidän pestien toimikausi on wapusta wappuun ja päästään ensi kasteessa hyppäämään fuksien kaa koskeen. Fuksitoimari haku aukeaa vasta keväällä, joten sillon sit hakemusta kehiin, tää on sairaaaan hauska pesti, missä pääsee tutustuun uusiin ihmisiin ja järkkäileen kaikkea hauskaa <3 

TEK-kiltayhdyshenkilö

Tämän vuoden TEK-kiltayhdyshenkilönä on toiminut Roosa. TEK-kiltayhdyshenkilö toimii linkkinä Tekniikan Akateemisten ja killan välillä, ja pestin tärkeimpiin vastuisiin kuuluvat fuksien orientaatioviikon TEK-infojen pitäminen sekä yhteistyön ylläpitäminen TEKin kanssa. TEKille on tärkeää tukea toimintaamme, ja tänä vuonna toimenkuvaan on kuulunutkin pääosin erilaisten tapahtumien sponssihankinnat sähköpostitse.  

Nakkifuksit

Nakkifuksien toimenkuvaan kuuluvat biojätteen sekä tölkkien vienti. Lisäksi syksyn nakkifuksit järjestävät killan pikkujoulusaunan. Nakkifuksin pesti on kuitenkin loppujen lopuksi melko yksinkertainen, joten se on helppo ja hauska tapa tutustua killan hallituksen toimintaan. Ensi keväänä valitaan taas uudet nakkifuksit, joten hoxhox fuksit, hakekaa TEKin!  

Tapahtumatoimarit

Killan tapahtumien taustalla pyörii tapahtumatiimi=tapahtumavastaava ja tapahtumatoimarit. Tapahtumavastaava nakittaa tapahtumatoimarit erilaisiin hommiin, jotta tapahtumien järjestäminen ei kaadu vain yhden henkilön niskaan. Tänä vuonna tapahtumatoimareina toimivat Jenni ja Lauri. Tapahtumatiimin vastuulle kuuluu The Ekojen Bileiden, sitsien, vuosijuhlien ja muiden pienempien tapahtumien järjestäminen. Toimarin pestissä parasta on suunnitella juuri sellaisia tapahtumia kuin itse haluaa ja oppia hyödyllisiä asioita! Toimarina pääsee haastamaan itseään, kehittämään organisointitaitojaan ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Päävastuussa tapahtumista on kuitenkin tapahtumavastaava, joten toimariksi kannattaa hakea matalallla kynnyksellä. 

Excursiotoimari ja ulkosuhdevastaava

Jotta aamulla klo 7:30 voi hypätä bussiin ja ajaa Lappeen rannan saunalle, täytyy ensin keksiä, miksi mennä Lappeen rannalle. Tähän avuksi löytyy excursiovastaava sekä -toimari. He suunnittelevat reissun raamit niin, että se kelpaa niin yrityksille kuin koti- sekä sisarkilloillekin. Excursioilijoille tuttu arvoitus: Mikä kulkee päivällä yrityksiin, illalla saunalle ja yöllä majoitukseen? Excursiobussi!

Ulkosuhdevastaava pitää oman killan sekä sisarkiltojen suhteen sopivana. Esimerkiksi joka vuosi kansan kerääntyessä yhteen kaikille rakkaan mm-kyykän parissa, ulkosuhdevastaava kerää vielä kovien tieteiden käyttäjät (lue luonnontieteiden opiskelijat) saman kentän äärelle ystävyyskyykkään. Kentän äärellä neuvotellaan vastavuoroisista excursioista kiltojen välillä. Tosin unohdetaan vaihtaa osapuolten kesken niin nimet kuin yhteystiedotkin…

Kuvassa excursiotoimari tarkkailee bussista ohimeneviä kiltoja, josko niihin kannattaisi pysähtyä.

KV- ja Enkkukandivastaava

Hiukkasen KV- ja Enkkukandivastaavan pestistä on huolehtinut tänä vuonna Ella. Pestiin on kuulunut mm. kansainvälisten tapahtumien järkkääminen yhdessä TaSciEnin kanssa, kansainvälistymiseen liittyvän infon tarjoaminen opiskelijoille esim. vaihto-infon järkkääminen ja varmistaminen, että killan tiedotus on saatavilla myös englanniksi. Pesti on rento ja hauska ja saa tehdä asioita omien mielenkiintojen mukaan! 

ATK-vastaava

Tänä vuonna ATK-vastaavana on ollut Severi Kosonen. ATK-vastaavan pestiin kuuluu lähinnä sähköpostilistojen ja nettisivujen ylläpito, sekä muut pikkujutut missä saattaa bittejä kulkea. Pestissä voi myös oman kiinnostuksen mukaan tehdä mihin ikinä onnistuu saamaan budjetin hallitukselta. Pieni osaaminen koodaamisesta voi käydä hyödyksi, mutta ei missään nimessä ole vaadittua. Vaikka pesti kuulostaa hankalalta, yksin siinä ei ikinä tarvitse murehtia, joten vaikka 1-vuotias osaisi hoitaa homman.

Yritystoimarit

Hiukkasen massiivisen yrityskontaktiluettelon hallinnassa tarvitaan useampaa käsiparia, ja tänä vuonna Leon apuna on toiminut kaksi yritystoimaria. Homma on yllättävän monipuolista, siihen kuuluu XQ-firmojen valinnat ja järjestelyt niiden kanssa, yhteistyökuvioista neuvottelua eri firmojen kanssa sekä tietysti RekryLabin järjestäminen muiden ainejärjestöjen kautta. Toimarina pääsee toimimaan haluamilleen yrityksille yrityskontaktina ja yhdessä yrityksen kanssa pohtia minkälaista yhteistyö hyödyttäisi molempia. Homma on todella vapaata, ja kaikenlaiset ideat on aina toteutettavissa! 

Rahastonhoitajan apu

Hiukkasen rahistiimin muodostaa hallitukseen kuuluva rahastonhoitaja sekä nyt esiteltävä toimaripesti rahastonhoitajan apu. Tänä vuonna hommaa on hoitanut Kalle. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi menojen budjetointi, haalarimerkkien myyminen ja tarvittaessa tilaaminen sekä tietenkin rahiksen oikeana (tai vasempana) kätenä toimiminen. Vaikka rahojen pyörittely ei olisikaan vielä ihan täysin hanskassa, niin ei hätää: kyseessä on matalan kynnyksen pesti ja tehdessä oppii. Pesti toimii myös erittäin hyvin portaana varsinaiseksi rahikseksi. 

Emännän apu

Hiukkasen emännistö vastaa killan saunailloista ja järjestää hallituswaihtarit, kesätapon sekä syksyn fuksiviikonlopun. Tänä vuonna emännän apuna on toiminut Heini ja emäntänä Sini. Emännän apuna pääset auttamaan emäntää, onpas yllättävää! Kyseessä on hallituksen toimaripesti ja kaikki pestin hommat hoidetaan yhdessä tiiminä emännän kanssa! Tapahtumat jakaantuvat koko vuodelle, joten työmäärä ei missään vaiheessa kerry kovin suureksi. Hae emännistöön, jos haluat mukaan järjestämään saunailtoja ja muita hauskoja yhteisöllisiä tapahtumia!   

Viestintäsektori

Asta, Emma, Roosa ja Nonna ovat toimihenkilöitä hallituksessa ja muodostavat Hiukkasen viestintäsektorin. Päätoimittajana Nonna on vastuussa kiltalehdestämme Liaanista ja sen toimituksesta. Liaani ilmestyy pari kertaa vuodessa ja päätoimittaja hoitaa juttujen ideoinnin, keräämisen ja lehtien tilaamisen. Lisäksi Nonna toimii killan graafikkona ja toteuttaa julisteita, läsyjä ja muita graafisia materiaaleja killan tarpeisiin. Taltiointivastaavana Roosa pyörii Hiukkasen tapahtumissa ja ikuistaa kuvia, jotka löytyvät uudesta hienosta Hiukkasgalleriasta. Somevastaava Emma pyörittää Instagramia ja Facebookia ideoiden sinne postauksia ja tehden FB-tapahtumia. Tiedotusvastaava Asta kokoaa viikkomailin, moderoi Hiukkasen sähköpostilistoja ja pitää huolen Hiukkasen tiedotuskanavasta Telegramissa.  

Opintotoimari

Syksyllä opintotoimarina on toiminut Anna. Tehtäviin kuuluu opintovastaavan auttaminen monenmoisissa projekteissa, jotka suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Tämän syksyn projekteina on ollut sivuainemarkkinat ja valmistuneiden työpaikkojen esittelyt nettisivuille. Ensivuodelle on alustavasti suunnitteilla tenttiarkiston uudistaminen. Pääset siis uudistamaan ja vaikuttamaan! 

Jos opintoasiat kiinnostavat, pestiin kannattaa hakea matalalla kynnyksellä sillä apunasi on aina vastaava!  

Isännän apu

Jottei Isäntä joutuisi paiskimaan liikaa töitä, löytyy häneltä myös oma renki eli Isännän apu eli Sami. Hän auttaa Jannea muun muassa Tarzanin siirtelyssä ja sen huollossa ja tarvikehankinnoissa. Lisäksi Isännistössä pääsee myös hieman puuhastelemaan, esimerkiksi jos killassa menee jotain rikki, jonka voi helposti korjata. Tänä vuonna Isännistö on siirrellyt Tarzania pääsääntöisesti Samin autolla, koska Jannella ei koukullista autoa Hervannassa ole. Päästäkseen Isännistöön, ei tarvitse omistaa koukullista autoa, koska jostain löytyy aina varmasti joku, jolla sellainen auto on (esim. Samilta :D). Isännän apuna on melko vähän tehtävää, joten Sami on auttanut mielellään myös muita hallitussektoreita, jos hänen avustaan on ollut hyötyä. 

Lisää pestejä tulossa pian!

Apua, pitää valita sivuaine!

Hiukkasen opiskelijana sinulla on hieno etuoikeus, että saat valita minkä tahansa sivuaineen itsellesi. Mutta tämän mukana tulee suuri valinnanvaikeus. Tätä helpottamaan lisäämme tänne muutaman linkin, joista voit selata kaikki mahdolliset sivuaineet, joita Tampereen yliopisto tarjoaa. Lisäksi alla on tänään pidetyn etäsivuainemarkkinoiden esittelijöiden kirjoittamat lyhyet kuvaukset omista sivuaineistaan. Niistä saattaa saada, enemmän irti kuin pelkästä kurssioppaasta.

Lisää tietoa sivuaineista löytyy Tampereen yliopiston opinto- oppaasta.
Eri kokonaisuuksien sisällöistä voit etsiä tietoa täältä.

Alla lyhyet esittelyt markkinoilla olleista sivuaineista.