Hiukkanen – Teknis-luonnontieteellinen kilta – TTY">

TEK

Tekniikan akateemiset TEK

TEK tukee jäseniään muun muassa työsuhde- ja palkka-asioissa sekä tarjoaa neuvontaa työnhakuun esimerkiksi Teekkarin työkirjan muodossa. Killan kanssa TEK tekee yhteistyötä tarjoamalla sponsseja ulkoilmatapahtumiin (useimmiten makkaraa) sekä hyvin tavallisesti vuosijuhlien ruusut tulevat TEKin myötä. TEK myös pyrkii saamaan aina uusia opiskelijajäseniä, ja jäsenyys onkin ilmainen heille. Lisätietoa liittymisestä tai TEKistä ylipäänsä saa killan TEK-yhdyshenkilöltä tai osoitteista www.tek.fi ja http://www.teekkari.fi/