Yrityksille​

Hiukkanen on Tampereen yliopiston teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman opiskelijoita yhdistävä kilta. Hiukkasen jäsenet opiskelevat pääsääntöisesti pääaineinaan sovellettua matematiikkaa, teknillistä fysiikkaa tai kemiaa. Ainutlaatuisena lisänä Hiukkasen opiskelijat voivat suorittaa opettajan pedagogiset opinnot. Hiukkasia yhdistää halu ymmärtää ja analysoida ympäröivää maailmaa analyyttisen ajattelun ja matemaattisten työkalujen avulla, kuitenkaan unohtamatta soveltavaa teknistä näkökulmaa.

Opinnot

Hiukkasten suosituin pääaine on teknillinen fysiikka. Fysiikan opinnoissa Tampeeren yliopistossa korostuvat varsinkin fotoniikka ja optiikka sekä aerosolifysiikka. Toiseksi suosituin pääaine Hiukkasten keskuudessa on matematiikka, ja kolmanneksi suosituin kemia.

Kandivaiheessa suosituimpia sivuaineita ovat ohjelmistotekniikka, matematiikka, fysiikka ja teollisuustalous. DI-vaiheessa taas suosituimpia sivuaineita ovat opettajan pedagogiset opinnot, fysiikka, matematiikka ja erilaiset ohjelmointiin liittyvät opintokokonaisuudet.

Miksi tehdä opiskelijayhteistyötä?

Monet Hiukkaset työllistyvät jo opintojen aikana joko tekniikan alojen yrityksiin tai yliopiston tutkimusryhmiin. Kilpailu tulevaisuudessa merkittävyyttään kasvattavien alojen huippuosaajista alkaa siis jo ennen kuin he saavat opintonsa valmiiksi. Rekrytointi ja työnantajakuvan rakentaminen kannattaa näin ollen myös aloittaa jo ennen kun opiskelijat siirtyvät työmarkkinoille vamistumisen jälkeen. Killat ovat tässä oivallisia yhteistyökumppaneita, sillä ne ovat opiskelijoiden itsensä perustamia ja pyrittämiä järjestöjä, jotka tietävät, miten opiskelijoihin saa parhaiten yhteyden.

Ota yhteyttä!

Mikäli olet kiinnostunut tekemään yhteistyötä Hiukkasen kanssa, ole yhteydessä yritysvastaavaamme tai yritystoimihenkilöihimme – yhteystiedot löydät täältä. Pystymme asiantuntevasti suosittelemaan tilanteeseenne parhaiten soveltuvia yhteistyömuotoja.