Yritysyhteistyö

Hiukkasen yritysyhteistyön tavoite on muodostaa sidoksia killan ja alamme yritysten välille. Tämän yhteistyön avulla yritykset saavat yhteyden tekniikan huippuosaajiin matematiikan, fysiikan, kemian ja ohjelmistotieteen alueilta. Yhteistyö kanssamme antaa yrityksille mahdollisuuden erottua juuri haluamallaan tavalla niin tulevaisuuden työntekijöiden kuin asiakkaidenkin piirissä; siksi yritykset ovatkin tärkeä osa tapahtumien järjestämisessä. Yhteistyö on onnistunutta silloin, kun yritykset löytävät unelmien työntekijänsä ja opiskelijat unelmien työpaikkansa.

Jos tahdot yrityksesi mukaan yhteistyöhön kanssamme, ota yhteyttä yritysvastaavaamme Martti Leinoon
tai yritystoimihenkilöihimme Leo Peltomaahan tai Timo Hartikaiseen

puh.: 0405180208 & 0509113478

mail: yritysvastaava@hiukkanen.fi

Suojattu: Yritystietokanta

Otetta ei näytetä, koska artikkeli on suojattu.

Yrityksille

Hiukkanen. Ainutlaatuinen yhdistelmä kovia luonnontieteitä ja soveltavaa osaamista. Hiukkanen on Tampereen yliopiston Teknis-luonnontieteellisen opintolinjan opiskelijoita yhditävä kilta. Hiukkasen jäsenet opisekelevat pääsääntöisesti pääaineinaan joko matematiikkaa, teknillistä fysiikkaa tai kemiaa. Ainutlaatuisena lisänä Hiukkasen opiskelijat voivat suorittaa opettajien pedagogiset opinnot. Hiukkasia yhdistää halu ymmärtää ja analysoida ympäröivää maailmaa analyyttisen ajattelun ja matemaattisten työkalujen avulla, kuitenkaan unohtamatta soveltavaa teknistä …