Opiskelu

Hiukkanen on kahden tutkinto-ohjelman, teknis-luonnontieteellisen ja matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksen ainejärjestö. Meillä luetaan pääaineena teknillistä fysiikkaa, kemiaa ja sovellettua matematiikkaa. Pääaine valitaan yleensä toisena opiskeluvuotena ja ensimmäisenä vuonna opiskelijat käyvät matemaattis-luonnontieteellisiä perusopintoja. Perusopinnoissa saadaan kattavat perustaidot fysiikasta, kemiasta ja matematiikasta sekä tekniikan yhteisistä opinnoista, joihin sisältyy muun muassa johdatusta omaan alaan, kieliä, ohjelmointia ja taloutta.

Hiukkasella opiskelussa erityisen mahtavaa on vapaasti valittava sivuaine, jonka avulla omaa tutkintoa voi ohjata haluamaansa suuntaan esimerkiksi jollakin teknillisellä sivuaineella. Sivuaineita voi siis valita oman tutkinto-ohjelman lisäksi muilta tekniikan aloilta tai muualta yliopistosta. Opettajaksi opiskelevat valitsevat usein sivuaineiksi mahdollisen toisen opetettavan aineen sekä opettajan pedagogiset opinnot, jotka suoritetaan yleensä neljäntenä opiskeluvuotena.

Hiukkanen ylläpitää opiskelijoille sähköistä tenttiarkistoa, jonka avulla voi kertailla tentteihin laskemalla läpi vanhoja tenttejä. Kiltahuoneella opiskelu on monesti ellei myös tehokasta niin ainakin kivaa ja apua vaikeisiin tehtäviin on usein tarjolla vanhemmilta tieteenharjoittajilta. Kiltahuoneelta löytyy myös peruskurssien kirjoja, joita voi käydä killassa lukemassa tai käyttää apuna laskareita tehdessä. Ainakaan heti omia järkäleitä ei tarvitse olla siis ostamassa. Myös muita opiskeluvälineitä kuten laskimia on tarjolla killassa, ja näistä varmasti kuulette tarkemmin kun pääsette tuutoreiden mukana esittelykierrokselle kiltahuoneelle!

Mihin meiltä sitten valmistuu?

Hiukkasen jäsenistä kolmasosa työllistyy akateemiselle uralle, kolmasosa yrityksiin sekä kolmasosa opettajaksi. Kaiken kaikkiaan suuntautuminen on hyvin paljon omista mielenkiinnoistaan sekä haluistaan kiinni. Opettajaksi työllistyville on myös paljon etua diplomi-insinöörin tutkinnosta, sillä se on ainut laatuaan opettajakoulutuksessa. Lisää meiltä valmistumisesta voit lukea täältä.