Sanastoa

Näillä nettisivuilla saatat törmätä useaan uuten sekä outoon sanaan. Nämä sanat tulevat kyllä tutuksi jo heti orientaatioviikolla, mutta sivujen selkeydeksi tässä muutama sana selitettynä:

Fuksi: Ensimmäisen vuoden opiskelija, joka ei ole käynyt teekkarikasteessa.

Teekkari: Tekniikan alan opiskelija, joka on käynyt teekkarikasteessa. 

Alumni: Jo valmistunut opiskelija. 

Tuutori: Vanhempi opiskelija, jonka tehtävänä on opastaa ensimmäisen vuoden opiskelijoita eli fukseja. 

Fuksi-ihminen: Killan toimihenkilö, jonka tehtävä on pitää huolta kaikista killan ensimmäisen vuoden opiskelijoista sekä koordinoida tuutoreiden toimintaa. Fuksien parhaat kaverit tuutoreiden ohella <3

Fuksipassi: Jokainen fuksi saa orientaatioviikolla pyhän kirjan (lue: pienen vihkon), johon vuoden aikana kerätään leimoja tapahtumista ja muista fuksivuoden onnistumisista. Tätä passia varjellaan hengellä ja se pysyy aina mukana. Passi toimii myös ohjenuorana teekkarikulttuurin saloihin.

Teekkarikaste: Wappuna fuksit kastetaan Tammerkoskessa. Kasteessa fuksit kuolevat ja syntyvät uudelleen teekkareina, eli kun olet käynyt kasteessa, saat kutsua itseäsi teekkariksi. 

Kilta: Tekniikan alan ainejärjestö. 

Skellari: Sähkötalon kellari. Hiukkasella on ainoana kiltana kiltahuone skellarissa kerhotilojen keskellä.

Kampus: Alue, jossa yliopiston rakennukset sijaitsevat. 

XQ [eksku]: Ekskursio on nautintomatka, jolloin istutaan bussissa, käydään yrityksissä ja tavataan toisten kaupunkien opiskelijoita.

Raspu eli Rasputin: Tamperelaisten teekkareiden laulukirja

Haalarit: Opiskelijoiden tunnusvaate, jota käytetään opiskelijatapahtumissa. Hiukkasen haalareiden väri on violetti. Fuksit keräävät yhdessä rahat haalareihinsa niihin myytävillä mainoksilla. 

Teekkarilakki: Teekkarien ikoninen tunnus, joka muistuttaa hieman ylioppilaslakkia, erottuen siitä kuitenkin mustalla tupsullaan.