Hiukkaset työelämässä​

Hiukkaselta valmistuneet sijoittuvat työelämässä hyvin monipuolisesti erilaisiin tehtäviin. Tälle sivulle on koottu alumnien kuvauksia opinnoistaan ja nykyisestä työstään sekä vinkkejä Hiukkasen opiskelijoille. Toivottavasti nämä inspiroivat sinuakin pohtiessasi mahdollisia urapolkuja.

Alumnien vastaukset on kerätty muutama vuosi sitten ja jokaiselta kysyttiin alla olevat kysymykset.

 1. Sivuaineesi?
 2. Nykyinen työpaikka?
 3. Tämänhetkinen työnimike ja kuinka kauan olet ollut tehtävässä?
 4. Kuvaile työtäsi.
 5. Mitä opintoja suosittelet opiskelijalle, joka haluaisi samankaltaisiin työtehtäviin?
 6. Tärkeimmät taidot, joita olet oppinut yliopistossa?
 7. Mistä kurssista on ollut sinulle eniten hyötyä työelämässä?
 8. Terveisiä/vinkkejä Hiukkasen opiskelijoille? 🙂

Fysiikan pääaine

 1. Älykkäät ja oppivat järjestelmät, Teknillisen laskennan menetelmät
 2. Oak Ridge National Laboratory
 3. Postdoctoral Research Associate (tutkijatohtori), 16 kk
 4. Teen laskennallisen materiaalifysiikan perustutkimusta ja menetelmänkehitystä osana suurempaa tutkimuskonsortiota. Työnkuva vastaa paljolti akateemista väitöskirjatyöskentelyä, mutta painottuu vähemmän opetukseen ja sitäkin voimakkaammin juuri tutkimuksen tekemiseen ja ammatilliseen profiloitumiseen. Eli keskitytään ihan puhtaasti tieteeseen (ja vähän siinä sivussa urakehitykseen). Konsortion projektit ovat kunnianhimoisia, ja niiden työstäminen vaatii tiivistä kansainvälistä vuorovaikuttamista, vaikka itse työ on melko itsenäistä. Tehtäväsi on ratkaista X – tee se haluamallasi tavalla, ja raportoi miten kävi. Tyypillisen työpäiväni aikana ohjelmoin laskentakoodiin uusia toimintoja, lasken supertietokoneilla atomirakenteiden ominaisuuksia, analysoin saamiani tuloksia ja pohdiskelen niitä kollegoideni kanssa. Tutkijatohtorin pesti on luonteeltaan väliaikainen, mutta parhaassa tapauksessa se vakinaistetaan (”staff scientist”), jolloin työnkuvaan tulee lisää ohjaamista ja rahoituksen hakemista.
 5. Teknillinen fysiikka, matematiikka, ohjelmointi, teknillinen laskenta, ohjelmistotekniikka
 6. Atk-vastaavana (yms) eri järjestöissä opin tärkeitä ihmissuhdetaitoja, projektinhallintaa, käytännön ohjelmointirutiinia sekä laskentapalvelimien sujuvaa etäkäyttöä, jota teen töissäni päivittäin.
 7. Fysiikan työt I & II ovat kaikessa tuskaisuudessaan jääneet mieleen, koska niiden myötä opettelin Latexiin ja sain tarvittavaa toistoa tieteelliseen kirjoittamiseen.
 8. Hiukkasella on hyvä yleisluontoinen kattaus ohjelmia, mutta älä hyvä ystävä ajelehdi urallesi niin kuin minä, vaan pysähdy määräajoin miettimään yksin tai hyvän ystävän kanssa: Millaisesta työstä minä nautin? Mitä opintoja ja toimenpiteitä tarvitsen sen saavuttamiseksi?

 1. Pedagogiset opinnot
 2. Tampereen ammattikorkeakoulu
 3. Lehtori. Elokuun alusta asti olen ollut lehtorin tehtävässä. Tästä vuoden lisää fysiikan tuntiopettajana.
 4. Työni on pääasiassa insinöörifysiikan perusopintojen ja laboratoriokurssien opetusta ammattikorkeakoulun tekniikan alan opiskelijoille. Opetustyön ohessa on mahdollisuus osallistua myös hanketyöskentelyyn, opetuksen kehittämiseen ynnä muuhun toimintaan.
 5. Pedagogiset opinnot! Jos haluaa opettamaan ammattikorkeakoulu tai yliopistotasolle, vaaditaan käytännössä myös jatko-opintoja ja/tai tekniikan alan työkokemusta.
 6. Opintojen ulkopuolelta tärkeimpiä taitoja ovat sosiaaliset taidot ja esiintymistaidot. Se, että uskaltaa lähteä oman mukavuusalueensa ulkopuolelle tekemään asioita, joista ei ole yhtään varma.
 7. Fysiikan työkursseista. Kun käytännössä pääsee itse tekemään fysiikkaan liittyviä demotöitä ja kirjoittamaan niistä työselostuksia, ymmärtää niiden taustalla olevan ilmiön ja sen fysikaalisen teorian aivan eri tavalla.
 8. Tsemppiä opintoihin ja muistakaa nauttia opiskeluajasta! Kannattaa olla kaikessa aktiivinen, verkostoitua ja hakeutua vapaaehtoistoimintaan (esim. hallitustoimintaan!) mahdollisimman paljon. Opiskeluaikana luodut kaverisuhteet ja verkostot ovat todella tärkeitä vielä pitkään opintojen jälkeenkin.

 1. Matematiikka, kemia ja opettajan pedagogiset opinnot
 2. Kihniön yhtenäiskoulu
 3. Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori, 2 vuotta
 4. Toimin pienen yhtenäiskoulun ainoana ma-fy-ke-opena eli opetan kaikkia koulun yläluokkien oppilaita. Lisäksi olen koulun digivastaava eli neuvon ja koulutan työkavereita digiasioissa ja pääsen itse mielenkiintoisiin koulutuksiin.
 5. Pienessä koulussa on ehdottoman tärkeää hallita useita opetettavia aineita, mutta suuremmissa kouluissa pärjää jo kahden aineen pätevyydellä. Suosittelen siis rämpimään läpi vähintään kahden opetettavan aineen pätevyyden noppamäärän.
 6. Tärkein taito, joka yliopistosta tarttui mukaan, on oman työn aikatauluttaminen ja oman rajallisuutensa tiedostaminen. Kaikkea ei ehdi, ei jaksa eikä tarvitse tehdä itse ja joskus on mentävä sieltä, mistä aita on matalin.
 7. Kaikki fysiikan ja kemian työkurssit ovat olleet tärkeitä, sillä niillä on ollut pakko miettiä asioita käytännössä. Työkursseilla näkee myös konkreettisesti hyvän työohjeen merkityksen ja työturvallisuusasiat jäävät mieleen. Yläkoulussa kokeellisille töille on usein hyvin aikaa, joten oma vahva osaaminen kokeellisista töistä on iso plussa.
 8. Opintosuoritusten lisäksi muistakaa nauttia opiskelijaelämästä!

 1. Matematiikka, kemia, opettajan pedagogiset opinnot
 2. Teollisuuden Voima Oyj
 3. OL3-laitosturvallisuuden pääinsinööri, 2 vuotta
 4. Työhön sisältyy huolehtiminen OL3-laitosyksikön muutostöiden turvallisuudesta ja muista laitosyksikön deterministiseen tekniseen turvallisuuteen vaikuttavista asioista, osallistuminen Posivan ja OL1/OL2-laitosyksiköiden turvallisuussuunnitteluun sekä kansalliseen ja kansainväliseen tutkimus- ja säännöstöyhteistyöhön.
 5. Olennaista on saada vahva pohja teknillisessä fysiikassa, sitä tukeva matemaattinen osaaminen ja ymmärrys kemiasta.
 6. Tekninen kirjoittaminen, pienryhmätyöskentely, kokemus tutkimusyhteisön toiminnasta.
 7. Laaja matematiikka 1
 8. Kun ensimmäisen parin vuoden kurssit käy kunnolla, kaikki muu on sen jälkeen varsin helppoa.

Matematiikan pääaine

 1. Teollisuustalous
 2. Sovelletun fysiikan laitos, Itä-Suomen yliopisto
 3. Väitöskirjatutkija, 3 vuotta
 4. Väitöskirjatyössäni tutkin musta hiili – hiukkasten ilmastovaikutuksia. Mallinnuksissani käytän globaalia ilmakehä- aerosolimallia, jonka avulla analysoin erilaisten päästöskenaarioiden vaikutuksia. Työni on melko ohjelmointipainotteista, mutta myös tulosten esittäminen ymmärrettävästi on tärkeä osa työnkuvaani. Työympäristö on erittäin kansainvälinen, ja reissamaan pääsee niin paljon kuin sielu sietää.
 5. Ohjelmoinnin peruskurssit, matemaattinen mallinnus, termodynamiikka, academic writing in English.
 6. Sitkeä ja huolellinen työote, tylsyyden sietäminen, kovan paineen alla työskentely.
 7. Ohjelmoinnin perusteet, matemaattinen mallinnus.
 8. Hyvä meidän nuoriso; te olette tulevaisuus <3 Matemaattinen osaaminen erottaa teidät peruskoodareista ja rivikemisteistä, siksi kannattaa panostaa niihin rutikuiviinkin matikan peruskursseihin.

 1. Fysiikka, opettajan pedagogiset opinnot
 2. Hämeen ammattikorkeakoulu
 3. Lehtori, 2 vuotta
 4. Matematiikan opetusta suomeksi ja englanniksi, ja opetuksen kehittämistä, verkkokurssien ja materiaalien laatimista.
 5. Paljon erilaisia matematiikan, mutta myös mm. fysiikan ja ohjelmoinnin, kursseja ja opettajan pedagogisia opintoja. Kielitaidon ylläpitäminen on myös tärkeää.
 6. Sosiaalisia taitoja, valmiutta kovaan työntekoon ja tietysti matematiikan ymmärrystä ja soveltamista.
 7. Hankala sanoa mitään yksittäistä, kokonaisuus on tärkeämpi. Muutamia hyviä, opettavaisia kursseja mainitakseni: Fysiikan Työt 1 ja 2, koska ne opettivat mittaamisen, tulosten analysoinnin ja raportin kirjoittamisen taitoja. Fysiikassa oli paljon muitakin hyviä kursseja, mutta fysiikkaa en tällä hetkellä opeta. Matematiikan puolella tärkeitä ovat olleet mm. Matriisilaskenta, Differentiaaliyhtälöt ja Matematiikan opetuksen erityiskysymyksiä.
 8. Tsemppiä ja jaksamista opiskeluun! Tällä hetkellä joutuu tekemään paljon itsenäisesti ja etänä, eikä se ole aina helppoa. Muista pitää taukoja ja harrastaa liikuntaa ja muuta mielekästä, niin jaksaa painaa sitä kovaa duunia. Kova työ palkitaan ennemmin tai myöhemmin.

 1. Teknillinen fysiikka, signaalinkäsittely ja multimedia, opettajan pedagogiset opinnot
 2. Cargotec
 3. Senior Research Engineer, noin 2 vuotta
 4. Tutkin uusia teknologioita ja konsepteja sovellattiviksi automaattisen kontinkäsittelyn ratkaisuihin, painopisteenä tekoäly ja koneoppiminen.
 5. Matematiikkaa, koneoppimista, signaalinkäsittelyä, automaatiotekniikkaa, ohjelmistotuotantoa, sensoriteknologioita jne
 6. Sosiaaliset taidot, yhdessä tekeminen, tiedonhankinta
 7. Introduction to Deep Learning
 8. Nauttikaa elämästä!

 1. Fysiikka ja kemia
 2. Mehiläinen
 3. Junior Web Developer, 8 kk
 4. Kehitän Mehiläisen verkkosivuja.
 5. Mitä vaan, mutta erityisesti ohjelmoinnin kursseja.
 6. Pitkä pinna! Matikan harkkojen vääntäminen kasvatti pitkäjänteisyyttä.
 7. Matematiikan opetuksen erityiskysymyksiä oli huikea, vaikka vaihdoin sittemmin muihin hommiin.
 8. Opiskelkaa rohkeasti sitä mikä kiinnostaa ja uskaltakaa vähän harhaillakin!

 1. Kemia ja opettajan pedagogiset opinnot
 2. Tampereen yliopisto
 3. Yliopisto-opettaja, 1.5 vuotta
 4. Opetan 1. vuoden insinöörimatematiikan kursseja ja matematiikan aineenopettajille suunnattuja matematiikan opetuksen erikoiskursseja, sekä teen väitöskirjaa.
 5. Kokonaisuudessaan vankat matematiikan opinnot yhdistettynä peda-opintoihin
 6. Aikatauluttaminen ja ennakkoluuloton asenne uuden oppimiseen
 7. Yleisesti opetusharjoittelut sekä yllättäen fuksivuoden ohjelmointi-kurssi
 8. Vaikka jokin kurssi tuntuu opintojen aikana täysin turhalta, voi sen opit osoittautua hyvinkin merkityksellisiksi työelämässä.

Kemian pääaine

 1.  Materiaalioppi ja biomateriaalitekniikka
 2. Tulli
 3. Tullikemisti, 2.5 vuotta
 4. Työskentelen tullilaboratoriossa kemistinä ja kulutustavaroiden kemiallisen ja mekaanisen turvallisuuden asiantuntijana. Päivittäin raportoin työssäni tuloksia, ohjaan laboratoriohenkilökunnan työtä, kehitän analyysimenetelmiä ja laboratoriotoimintoja, toimin asiantuntijana erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä sekä vastaan erilaisista tutkimusmenetelmistä, kuten syöpävaarallisten PAH-yhdisteiden, hormonitoimintaa häiritsevien ftalaattien ja bisfenoli-A:n analysoinnista kulutustavaroissa. Työni tavoitteena on varmistaa maahantuotujen käyttötavaroiden, kuten kosmetiikan, astioiden, korujen, lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden, tekstiilien ja nahkatuotteiden ym. turvallisuus kuluttajien päivittäisessä käytössä. Työssäni on parasta monipuolisuus ja mahdollisuus tehdä työtä, jolla on suuri ja selkeä vaikutus yhteiskuntaan.
 5. Laaja-alainen kemiallisen analytiikan osaaminen ja mittalaitetuntemus on tärkeintä. Työtehtävissä suoriutumisessa apua on myös fysiikan ja materiaaliopin tietotaidoista, tilastomatematiikan osaamisesta sekä sujuvasta englannin ja ruotsin kielen taidosta. IT- ja ohjelmointiosaaminenkin voisi avata hyviä työmahdollisuuksia kemian alan osaajille.
 6. Yhteistyötaidot, kyky kahlata läpi nopeasti paljon asiatekstiä ja ns. insinööritaidot (tekniikkaorientoituneisuus, hyvät laskutaidot)
 7. Diplomityö ehdottomasti: työ kokosi yhteen kursseista saadun osaamisen ja antoi mahdollisuuden jäsentää ja soveltaa oppimaansa käytännössä. Kaikista laboratoriotyökursseista on ollut myös hyötyä, samoin tilastomatematiikasta.
 8. Laaja-alainen osaaminen on valtti työelämässä – kannattaa valita itseään kiinnostavia kursseja rohkeasti myös perinteisen opintoputken ulkopuolelta, sillä jokainen työpaikka ja työtehtävä on erilainen ja erilaisille osaajille on tarvetta 🙂

 1. Fysiikka, matematiikka ja opettajan pedagogiset opinnot
 2. Berggren Oy
 3. Patent Agent, 1 vuosi ja 3 kk
 4. Patenttikäsittelijän ja patenttiasiamiehen työhön kuuluu mm. patenttihakemusten laatimista asiakasyrityksille, patenttiviraston kanssa kommunikoimista ja keksintöjen uutuustutkimuksia patenttitietokannoista.
 5. Monipuolisia opintoja laajasti eri tekniikan aloilta, mahdollisesti oman tutkinto-ohjelman ulkopuoleltakin. Myös kielitaito on eduksi. Patenttialalle työllistyy niin diplomi-insinöörejä kuin tohtoreitakin.
 6. Tiedonhakutaidot, kyky omaksua uutta tietoa ja kokonaisuuksia, kyky poimia olennainen tieto suuresta tietomassasta.
 7. Fysikaalisen kemian työt itsenäisen laboratoriotyöskentelyn oppimisen kannalta, ja kielikeskuksen Research Presentation esiintymistaidon kannalta .
 8. Kannattaa rohkeasti mennä omia polkuja ja valita epätyypillisiäkin opintoja! Niistä voi hyvinkin olla hyötyä työelämässä 🙂

 1. Materiaalitekniikka
 2. Teknikum Yhtiöt Oy
 3. R&D Chemist, 2 vuotta
 4. Pääasiallinen työtehtäväni on kumisekoitusten kehittäminen. Kumimateriaalit koostuvat useista raaka-aineista ja niiden ominaisuudet riippuvat näistä aineista ja niiden suhteista. Tehtäväni on parantaa meidän nykyisiä materiaaleja ja kehittää uusia. Tämän lisäksi autan tuotantoa tarpeen mukaan ongelmissa ja uusien tuotteiden ylösajossa, sekä toimin teknisenä tukena myynnille.
 5. Kemia ja materiaalitekniikka painottuen polymeereihin. Mahdollisesti myös tuotekehitys ja kiertotalous.
 6. Projektityöskentely, sen monet eri vaiheet. Tiedonhaku ja sen jäsentely, sekä soveltaminen erilaisissa kehityskohteissa.
 7. Jos diplomityö voidaan laskea kurssiksi niin siitä on ollut varmaan eniten hyötyä. Yksittäisistä kursseista ”Elastomers”, joka liittyy todella keskeisesti omaan työnkuvaan.
 8. Nauttikaa opiskeluajoista täysillä!

 1. Fysiikka, opettajan pedagogiset opinnot, biomateriaalitekniikka
 2. Neste
 3. Researcher, Aviation Fuels, vajaa 3 vuotta
 4. Tuotekehitystä erityisesti Nesteen uusiutuvaan lentopolttoaineeseen liittyen, projektinjohtamista ja asiantuntijatyötä Nesteen liiketoimintojen tukena.
 5. Ylipäätään monipuolisia kemian, fysiikan ja muiden oppiaineiden opintoja. Esiintymis- ja kielitaitoa kannattaa myös kehittää, sillä niistä on ehdottomasti hyötyä.
 6. Tiedon jäsentäminen ja yhteistyö erilaisten tekniikan alan ihmisten kanssa.
 7. Tuskin on mitään yhtä tiettyä olemassa, järkevillä kurssivalinnoilla kaikki täydentävät toisiaan.
 8. Tsemppiä opintoihin! Jaksakaa nähdä vaivaa teille sopivan työpaikan etsimisessä ja kun se löytyy, niin pitäkää siitä kiinni.

 1. Matematiikka, opettajan pedagogiset opinnot
 2. Tampereen ylioppilaskunta (TREY)
 3. Koulutuspoliittinen asiantuntija, noin 3 vuotta
 4. Työtehtäviin kuuluu mm. yliopisto-opiskelijoiden edunvalvontaa, Tampereen yliopiston opetuksen kehittämiseen ja koulutuksen järjestelmäkehitystoimintaan liittyviä tehtäviä, TREYn halloped-toiminnan koordinointia ja tarvittaessa ainejärjestöjen/kiltojen auttaminen koulutuspoliittisissa asioissa. Työviikkoon kuuluu paljon toimiston sisäisiä tehtäviä, mutta osallistun myös ylioppilaskunnan edustajana useisiin yliopistolla toimiviin ohjausryhmiin ja tapaan paljon koulutuksen parissa työskentelevää yliopiston henkilöstöä.
 5. Yleisesti yliopisto-opinnot ja laaja-alaisesti oman yliopiston opetukseen, opiskeluun ja hallintoon liittyvä tietous sekä ainejärjestö- ja halloped-kokemuksesta on suurta apua. Kansallinen ja kansainvälinen tieto koulutuspolitiikasta on myös hyödyksi, mutta kuten monissa töissä, tekemällä oppii paljon ja ylioppilaskunnissa työskentelee paljon oman alansa asiantuntijoita, joilta oppii lähes päivittäin uutta.
 6. Opiskelujen aikana nykyistä työtä ajatellen tärkeimmät tiedot olen saanut ainejärjestö- ja halloped-toiminnasta. Yliopiston hallintoon ja toimintaan tutustuminen sekä ylioppilaskunnan ja muiden tahojen, kuten SYL:n, järjestämiin koulutuksiin osallistuminen on auttanut minua niin saamaan nykyisen työni kuin kehittämään itseäni tehtävissäni.
 7. Yhdistyksen hallinto ja talous
 8. Opintoja suorittaessa ei kannata miettiä vain valmistumista vaan myös omia kiinnostuksen kohteita ja tulevaisuuden töitä. Kokoa omat opintosi omien kiinnostustesi mukaan ja muodosta tutkintosi sen mukaan mitä oikeasti haluat tulevaisuudessa tehdä. Ei kuitenkaan kannata suunnitella tulevaisuutta liian tarkasti, vaan pitää myös uskaltaa antaa tilaa uusille mahdollisuuksille.

 1. Lääketieteellinen fysiikka
 2. NextPharma Oy
 3. Validointi-insinööri, 9kk
 4. Validoin ja kvalifioin uusia (ja vanhoja) laitteita, järjestelmiä ja prosesseja. Eli todistan dokumentoidusti, että laite/järjestelmä/prosessi toimii halutulla tavalla. Lisäksi olen muissakin tehtaan projekteissa mukana, joten pääasiassa työtehtäväni ovat hyvin projektilähtöisiä.
 5. Projektikursseja.
 6. Projektityöskentely ja muiden ihmisten kanssa työskentely opintojen oheistoiminnasta esimerkiksi järjestötoiminnassa.
 7. Yleisesti kemian dippavaiheen kursseista.
 8. Opiskelu on mukavaa aikaa, ottakaa siitä kaikki irti! Hiukkanen ebin.