Kunnianosoitukset​

Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen ry:n jakamista kunnianosoituksista määrätään killan yleiskokouksen hyväksymässä merkkiohjesäännössä. Kilta jakaa kunnianosoituksia, joita ovat kunniajäsenyys, Hiukkaskiihdytin-palkinto, Vuoden hiukkasteko-palkinto ja Vuoden hiukkanen.

Kunniajäsenyys

Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka toiminnallaan tai erittäin merkittävällä teollaan on huomattavasti edistänyt killan pyrkimyksiä.

Hiukkasen kunniajäsenet (kutsumisvuosi):

 • Ulla Haapanen
 • Rolf Hernberg
 • Jan-Eerik Kankare
 • Johannes Vuorinen
 • Jarno Kolehmainen (2009)
 • Anni-Kaisa Kurri (2009)
 • Ville Leino (2009)
 • Kirsi Aalto (2009)
 • Ilona Paananen (2014)
 • Juha Tiihonen (2014)
 • Tiia Virtanen (2019)
 • Lasse Enäsuo (2019)
 • Joni Heikkilä (2019)
 • Oula Juutilainen (2019)
 • Jyrki Mäkelä (2019)

Hiukkaskiihdytin

Hiukkaskiihdytin-palkinto on kunnianosoitus, joka myönnetään henkilölle, jonka katsotaan aktiivisesti edistäneen killan toimintaa tai sen jäsenten etua.

Hiukkaskiihdytin-palkinnon saajat (myöntämisvuosi):

 • Nonna Saarinen (2020)
 • Emma Lehtovaara (2020)
 • Lauri Mannila (2020)
 • Inka Ruoste (2020)
 • Heini Pitkäranta (2021)
 • Aapo Honkakunnas (2021)
 • Aaro Vuolteenaho (2021)
 • Milka Salo (2022)
 • Jenni Sammaljoki (2022)
 • Tuomas Haataja (2023)
 • Matias Rautanen (2023)
 • Thao Mi Rintala (2023)
 • Laura Ala-Hakuni (2023)

Vuoden hiukkasteko

Vuoden hiukkasteko on kunnianosoitus, joka myönnetään vuosittain yksittäisestä erityisen paljon killan asemaa tai sen jäsenten etuja edistäneestä teosta, tapahtumasta tai ideasta. Kunnianosoitus voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle.

Vuoden hiukkasteko -palkinnon saajat (myöntämisvuosi):

 • DI-preppikurssi (2020)
 • Killan kopon kehittäminen – Kopotiimit 2020 & 2021 (2021)
 • ATK-welhoilu – ATK-vastaavat 2022 (2022)
 • Hiukkasen opiskelutilan edistäminen – Heino Kuuluvainen, Mira Säe (2023)

Vuoden hiukkanen

Killan hallitus valitsee vuosittain hallitukseen ja sen toimihenkilöihin kuulumattomien kiltalaisten keskuudesta Vuoden hiukkasen. Vuoden hiukkanen on aktiivinen kiltalainen, joka on edistänyt killan toimintaa ja pyrkimyksiä, ja siten nauttii kiltatovereidensa luottamusta.

 • Lauri Palmolahti (2016)
 • Niko Gullstén (2017)
 • Joonas Salo (2018)
 • Samu Salko (2019)
 • Tuomas Pihlava (2020)
 • Teresia Strandén (2021)
 • Sami Mäkipää (2022)
 • Paulus Tukia (2023)