Yhdenvertaisuus Hiukkasella​

Hiukkasen tapahtumiin ja toimintaan on tervetullut ihan jokainen omana itsenään. Toiminnastamme pyritään tekemää jokaiselle mukavaa ja saavutettavaa. Kaikissa tapahtumissamme ja toiminnassamme on nollatoleranssi häirinnälle, syrjinnälle sekä epäasialliselle käytökselle. Killan kokouksessa hyväksytty Hiukkasen yhdenvertaisuussuunnitelma ohjaa killan toimintaa.

Joskus tapahtumia voidaan järjestää paikoissa, joissa kaikkia esteettömyyteen vaikuttavia seikkoja ei ole huomioitu. Jos esteettömyyteen liittyvät seikat askarruttavat, voi täyttää esteettömyysformsin. Formsin avulla voit esimerkiksi tiedustella tilaan kulkemisesta tai kysyä mahdollisia erityisjärjestelyjä.

Jos kohtaat epäasiallista käytöstä esimerkiksi killan tapahtumissa tai kiltahuoneella voi yhteyttä ottaa killan yhdenvertaisuustoimariin tai TREYn häirintäyhdyshenkilöihin. Voit myös ilmoittaa kokemastasi tai näkemästäsi häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai muusta epäasiallisesta käytöksestä tai antaa yleistä palautetta killan yhdenvertaisuusasioihin liittyen tällä lomakkeella.

Yhdenvertaisuutta Hiukkasella pyritään aina kehittämään. Jos mieleesi tulee jokin puute, kehitettävää tai muuta palautetta, siitä voi ilmoittaa anonyymisti killan hallitukselle jättämällä palautetta tai suoraan yhdenvertaisuustoimarille, yhteystiedot löydät Hallitus-sivulta.