Nämä henkilöt päättävät tutkinnostasi! – KATSO KUVAT!

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat opiskelijoita, jotka istuvat koulumme hallinnon elimissä edustamassa opiskelijoita. Osa edustaen ihan koko koulua ja osa pienempiä kokonaisuuksia edustaen. Joka tapauksessa hallopedit ovat ihan täysivaltaisia hallintoelimen jäseniä ja näin ollen vaikuttamassa siihenkin, millaisia tutkintoja suoritat ja millaista opetusta saat.

Hiukkaselta on hallopedejä kaikkien tiedekuntamme laboratorioiden opetuksen kehittämisryhmissä, tiedekunnan perustutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmässä sekä tiedekuntaneuvostossa. Lisäksi Tampere3-valmisteluryhmissä sekä muissakin koulun elimissä istuu satunnaisia hiukkasia. Annetaan seuraavaksi osan hallopedeistämme kertoa tarkemmin toiminnastaan. Kannattaa myös pistää naamat mieleen, sillä näille henkilöille nuriseminen vaikkapa huonosti järjestetystä kurssista on keskimäärin hyödyttävämpää kuin muille. Muistakaa myös, että killan hallopedhaku on auki 8.4.2018 asti!

Hallopedesittelyt:

Jani Patrakka

Patrakka

Moro!

Tämä 23-vuotias Jani opiskelee neljättä vuotta matematiikan, fysiikan ja kemian opettajaksi sekä siinä ohessa toimii hallopedina perustutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmässä, TLU:n tiedekuntaneuvostossa sekä konsistorin varajäsenenä. Tervetuloa juttusille opetukseen liittyvissä isoissa ja pienissä asioissa! Ja sitten tarkemmin niistä toimielimistä:

Tiedekuntamme elimistä nimensä mukaisesti perustutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmä, tuttavallisemmin persu, kehittää teknis-luonnontieteellisen tutkinto-ohjelman rakennetta saadun palautteen mukaisesti muun muassa valikoimalla tutkintoon kuuluvat opintojaksot, kun taas tiedekuntaneuvosto käsittelee tiedekunnan hallinnollisia tehtäviä, kuten diplomitöiden arvostelun, tutkintojen ja julkaisulupien myöntämisen sekä opintosuoritusten oikaisupyynnöt.

Konsistori sen sijaan on koko yliopiston ylin akateeminen päättävä elin, jonka tehtäviin kuuluvat päätökset opiskelijoiden valintaperusteisiin, tutkintovaatimuksiin sekä opetussuunnitelmiin liittyen. Viime aikoina konsistorissa käyty keskustelu on ollut voimakkaasti Tampere3-prosessin värittämää.

*****  *****  *****  in English *****  *****  *****

Ohai!

This is 23-year-old Jani studying his fourth year to become a teacher of mathematics, physics and chemistry. While he’s at it, he is also working as a halloped (student representatives in administration) in the degree programme planning group, faculty council and as a substitute member of the academic board. Feel free to come and talk with him regarding any educational topics big or small! Then to elaborate on these university bodies:

We have degree programme planning groups in our faculty which, by definition, plan and develop the degree programmes based on given feedback by for example electing the courses included in the programme, whereas the faculty council deals with the administrative duties of the faculty such as grading the master’s theses, granting the degrees and publication permissions as well as processing correction requests.

The academic board, however, is the highest ruling academic body within our university. Its tasks include decisions regarding students’ selection criteria, degree requirements and curricula. In recent days the discussion has mainly revolved around Tampere3 university merger process, though.

Joonas Pekkonen

Kibuilupuu

Olen Joonas Pekkonen, mutta paremmin minut tunnetaan nimellä Jönsse. Opiskelen tällä hetkellä kuudetta vuotta ja pääaineeni on kemia. Killassa olen ehtinyt tekemään aika paljon asioita useamman vuoden ajan, mutta nyt olen jo eläköitynyt hallitustehtävistä ja nykyään toiminnantarkastajana ja edaattorina. Viime vuonna olin myös TTYY:n hallituksessa ja sieltä sain laajempaa kokemusta ja näkemystä opiskelijoiden edunvalvontaan. Toimin tällä hetkellä TLU:n tiedekuntaneuvostossa ja perustutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmässä, molemmissa varajäsenenä. Tiedekuntaneuvosto on päättävä elin, joka esimerkiksi myöntää tutkinnot, arvostelee diplomityöt ja väitöskirjat sekä hyväksyy tutkinto-ohjelmien osaamistavoitteet ja sisällöt. PTO-ryhmä puolestaan on valmiseleva elin, joka käsittelee tutkintotason asioita, esimerkiksi opetussuunnitelmia, opintojen ohjausta ja opiskelijavalintaperusteita. Suosittelen lämpimästi hallopedtehtäviä kaikille, joita vähääkään kiinnostaa ns. tehdä jotain ja ajaa opiskelijoiden etua opiskeluun liittyvissä asioissa.

Noora Nyberg

IMG_20180307_130610

Olen Noora, neljännen vuoden Hiukkanen, joka tykkää eniten kemiasta (pääaine) ja vähän myös fysiikasta ja matikasta (sivuaineet). Ensi lukuvuonna edessä on pedagogiset opinnot. Olen kemian pääaineen edustajana mukana Kemian ja biotekniikan laboratorion opetuksen kehitystyöryhmässä. Laitoksen edustajien lisäksi mukana on opiskelijaedustajat Teknis-luonnontieteellisen tiedekunnan eri tutkinto-ohjelmista. Tällä hetkellä kokouksissa keskitytään lähinnä Tampere3:n tuomiin opintokokonaisuuksien ja opitojaksojen muutoksiin. Lisäksi osallistun yhdessä TAMK:n Laboratoriotekniikan kanssa pidettäviin opetussuunnitelman suunnitteluun liittyviin tapaamisiin. Näissä kokouksissa suunnitellaan tulevaisuuden TTY-TAMK -yhteistyötä, ja tavoitteena on tehdä ristiinopiskelusta TTY:n ja TAMK:n välillä mahdollisimman helppoa.

-Noora

Bomi Koo

945F8478-EB99-43D5-83AC-B8C734EC5174

Hey everyone!

My name is Bomi, and I’m a halloped representing the English undergraduate Program in Science and Engineering.

My job involves how the future for the English program would be, so your feedback on the studies is pretty crucial! If you’re one of the students from the program, please feel free to contact me 😀

Erika Nojonen

erika_kuva

Heipsan!
Nimeni on Erika Nojonen, 22-vuotias tyllerö. Opiskelen tällä hetkellä kolmatta vuotta Hiukkasella pääaineenani teknistä fysiikkaa ja sivuaineenani biolääketieteen tekniikkaa. Alunperin olen lähtöisin Siuntiosta eli läheltä Helsinkiä. Varsinaisia harrastuksia minulla ei ole, mutta pyrin satunnaisen säännöllisesti käymään lenkillä, salilla tai ryhmäliikunnoissa. Vapaa-aikaani vietän paljon killassa esimerkiksi pelaillen tai muuten vaan pööpöillen.
Hallopedinä toiminen on minulle vielä ihan uusi juttu, sillä aloitin vasta tänä keväänä T3-opetussuunnitelmatyöryhmässä SOTE:n puolella. Minun aikanani ryhmässä ei ole tapahtunut mitään kummoista, mutta päätavoitteena on Sosiaali-ja terveysalan korkeakoulutuksen rakenteellinen, sisällöllinen ja toiminnallinen uudistaminen. Lisäksi pyritään mahdollistamaan opintojen sisällyttäminen tutkintoon yli korkeakoulurajojen.
Riina Ulkuniemi
photo_2018-04-03_21-47-40

Moikka!

Olen Riina Ulkuniemi, 4. vuoden hiukkanen, ja toimin hallopedina Tampere3-opetussuunnitelmakehitysryhmässä (lyhyesti OPS-kehitysryhmä) Kasvatus ja opetus. Ryhmässä siis suunnitellaan, miltä kasvatustieteiden opetus tulee näyttämään uudessa yliopistossamme. Esimerkiksi monien hiukkasten käymät aineenopettajaopinnot kuuluvat Kasvatus ja opetus -ryhmän alle. Ryhm on myös jakautunut moneen alaryhmään, ja itse kuulun ScienceTechnologyEngineeringMathematics-ryhmään eli STEM-ryhmään, jossa suunnitellaan Tampereelle Suomen johtavaa matemaattisten aineiden opetuskeskusta, jossa saavutetaan oppilaat varhaiskasvatuksesta aina yliopisto-opiskelijoiksi saakka!

Tuomas Tinus
photo_2018-04-03_21-49-43
Hello!
I’m Tuomas Tinus, 2nd year physics student in Hiukkanen, on the Science and Engineering B.Sc. side. In my free time, I do all kinds of electronics projects, play guitar and walk around my backyard with an antenna, pointing around in the sky. As it happens, I am also one of the student representatives in our programmes planning commitee. In that position, I represent students interests as a full commitee member, bringing perspective of the students of the programme to the table and helping the development of the programme based on their feedback. In practice that usually includes keeping in touch with the commitee proceedings and developments in university as a whole (looking at you, Tampere3!), participating in the meetings and getting your voice heard there 😀 If there is anything you feel needs to be changed in the programme, do not hesitate to contact me.
Joonas Salo
Kuva: Teemu Soininen
Kuva: Teemu Soininen
Hejsan!
Olen Joonas Salo, viidennen vuoden matemaatikko, alun perin Vaasasta kotoisin. Harrastelen vapaa-ajalla frisbeegolfia, sählyä, kaikenmuotoisia pelejä sekä musiikinkuuntelua. Toimin tällä hetkellä perustutkinto-ohjelman suunnitteluryhmän varajäsenenä sekä matemaattis-luonnontieteiden Tampere3-OPS-suunnitteluryhmässä opiskelijajäsenenä.
Teknis-luonnontieteellisen tiedekunnan perustutkinto-ohjelman suunnitteluryhmässä mm. käsitellään tutkinto-ohjelmamme kurssien sisältöä, laajuuksia ja osaamistavoitteita. Samalla kerätään dataa opiskelijoiden mielipiteistä ja palautteista kurssien ja tutkinto-ohjelman suhteen ja arvioidaan tutkinto-ohjelmamme laatua. Ryhmässä myös päätetään uusien opiskelijoiden valintakriteerit sekä -määrät. Näistä ja muista asioista kootaan esitys, joka esitetään sitten tiedekuntaneuvostolle (josta saat tietää lisää lukemalla kyseisen ryhmän edustajien tekstit).
Tampere3-OPS-suunnitteluryhmässä suunnitellaan ja kehitetään tulevan yhdistetyn Tampereen Yliopiston matemaattisten tieteiden ja luonnontieteiden opetussuunnitelmaa yhdessä TTY:n, TaY:n ja TAMK:n vastaavien laitosten, osastojen ja laboratorioiden henkilökunnan edustajien sekä opiskelijajäsenten kesken. Tarkoituksena olisi vähintäänkin tarkastella eroja eri instituutioiden opetuksessa sekä osaamistavoitteissa ja parhaassa tapauksessa oppia hyviä opetuskäytäntöjä toisiltamme.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *