Uudet potentiaaliset hallituslaiset sanoo moi!

Vuodenvaihde alkaa lähestyä,  ja sehän tarkoittaa nykyisen hallituksen toimikauden loppumista. Uusi hallitus siis valitaan syysyleiskokouksessa torstaina 16.11. Ja olisihan se ihan jees saada vähän osvittaa, keitä kaikkia uuteen hallitukseen oikein hakeekaan. Tässä alla on muutamien innokkaiden tekstit.

Riina Ulkuniemi, puheenjohtajatyrkky

Heipsun!

Kuvaaja: Helmi Hytti / helmihytti.kuvat.fi
Kuvaaja: Helmi Hytti / helmihytti.kuvat.fi

Olen Riina Ulkuniemi, neljännen vuoden hiukkanen, opiskelen pääaineenani fysiikkaa ja haen tänä vuonna rakkaan kiltamme puheenjohtajaksi. Olen kokenut kiltamme toimija, sillä pestejä löytyy kolmen ja puolen vuoden hallitusurani ajalta neljä kappaletta: nakkifuksi (2015), sihteeri (2016), fuksitoimari (2016-2017) ja ulkosuhdevastaava (2017). Lisäksi olen tämän vuoden aikana toiminut excu-, sitsi-, alumni- ja perinnetoimikunnissa, joista sitsitoimikunnassa olen toista vuotta. Lisäksi olin järjestämässä FysikerFestejä vuonna 2015 saunailloista vastaavan roolissa, SFMO ry:n hallituksen jäsen (2017), tutor 2015-2016 ja olin mukana kirjoittamassa ylioppilaskuntamme uusia nettisivuja (2016).

Haluan puheenjohtajaksi, koska minulla on paljon ideoita ja intoa kiltamme toiminnan kehittämiseen. Kokeneena hallitustoimijana näkisin, että muutamien pestien toimenkuvaa tulisi muokata hallituksen toiminnan tehostamiseksi. Saunaillat ovat killassamme erittäin suosittuja ja tärkeitä tapahtua, joten mielestäni killan toimintaa hyödyttäisi huomattavasti saunailloista vastaava henkilö, jolle hankittaisiin aputoimari. Näin ollen järjestäjille tulisi hyvä rutiini saunailtojen järjestämisestä, eikä työtä olisi liikaa kahdelle henkilölle. Lisäksi ensi vuoden päätavoitteitani olisi tiedotuksen tehostaminen, jäsenistöltä kerättävän palautteen järjestelmällisempi kerääminen ja enkkukandien kerhoutuminen. Keväällä tehty kysely osoitti, että jäsenistöllämme on paljon hyviä ideoita kiltahuoneemme ja toimintamme kehittämiseksi. Tästä syystä palautteen antaminen tulisi tehdä huomattavasti helpommaksi, mitä se nykyään on. Hallitustoiminnan tulee olla jäsenistölle läpinäkyvää, joten palautteen aktiivinen kerääminen on tässäkin suhteessa tärkeää. Enkkukandien kerho tulisi perustaa kevään aikana, jotta saisimme uudet enkkukandifuksit syksyllä mukaan toimintaan samantien.

Olisin paras vaihtoehto puheenjohtajaksi, koska kokemukseni lisäksi ihmisten kanssa toimiminen on yksi suurimpia vahvuuksiani. Esimerkiksi fuksitoiminnan saralla olen päässyt työskentelemään hyvin erilaisten ihmisen kanssa ja nautin siitä todella paljon. Puheenjohtajana haluaisin toimia hallitusta yhdistävänä tekijänä, joka kannustaa kaikkia aktiiviseen keskusteluun kiltamme toiminnasta sekä rohkasee toteuttamaan itseään ja kokeilemaan omia kykyjään hallitustoiminnassa.

Mikäli sinulla on kysyttävää, juttelen mielelläni kanssasi kasvotusten, telegramissa tai vaikka sähköpostilla!
riina.ulkuniemi@student.tut.fi
0404155040
@rintinq

Hello!
I’m Riina Ulkuniemi, 4th year physics student in Hiukkanen and I’m going to apply for our beloved guild’s chairperson. I’ve had plenty of experience in our guild: nakkifuksi (2015), secretary (2016), fuksiofficial (2016-2017), and foreign relations official (2017). I’ve also been active in following committees: sitsi (2016-2017), excursion (2017), alumni/traditions (2017). I was also organizing FysikerFest in 2015 as a sauna responsible, a board member of SFMO ry, a tutor 2015-2016 and a part of the team who wrote Student Union’s new web pages (2016).

I want to be the chairperson because I have a lot of ideas and eagerness for improving our guild. As an active guild actor, I would see a lot of benefits in choosing a single person to organize all our sauna evenings. They are very important events among our members, so having a good routine for organizing them is crucial. During the next year, I would also want to collect feedback more efficiently, make our information more efficient, and help our English bachelor’s degree students start their own club. The survey sent last spring showed that our members have a lot of ideas about our guild room and other things. Also, action of the board should be transparent to our members, so collecting feedback is important for that reason. The club of English bachelor’s degree students should be started in spring, so that the new members next fall would start being active right away.

I would be the best option for chairperson because in addition to my experience I love working with other people and it’s one of my biggest strengths. For instance, while working as a fuksiofficial I got to work with lots of different people and I really enjoyed it. As the chairperson, I would want act as a person that would unite the people in the board, who encourages everyone to discuss about our activity and who encourages to test one’s abilities in working in the board.

If you have any questions, I am happy to discuss with you!
riina.ulkuniemi@student.tut.fi
0404155040
@rintinq

 

Lauri Mannila, puheenjohtajatyrkky

Hepskukkuu!Screenshot_20171029-160140_02

Nimeni on Lauri Mannila, olen viidennen vuoden hiukkanen ja matematiikan opiskelija ja haen nyt Hiukkasen puheenjohtajaksi!

Haen puheenjohtajaksi, koska haluan viedä Hiukkasen toimintaa siihen suuntaan, mitä jäsenistö Hiukkaselta toivoo. Olen aiemmin toiminut Hiukkasen hallituksessa fuksi- ja kulttuuritoimarina ja olenkin tätä kautta nähnyt paljon Hiukkasen toimintaa sekä hallituksen että jäsenistön silmin. Olen todella motivoitunut ja valmis toimimaan puheenjohtajana ja puheenjohtajana haluaisinkin korostaa jäsenistön asemaa ja tätä kautta lisätä jäsenistön viihtyvyyttä Hiukkasella. Haluan, että jokainen hiukkanen voi saada äänensä kuuluville ja jokainen voi kokea olevansa tervetullut Hiukkasen tapahtumiin sekä kiltahuoneelle.

Olen aktiivinen ja iloinen kaveri ja tulen toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. Suhtaudun aina ihmisiin sekä heidän ajatuksiinsa positiivisesti ja puheenjohtajana pitäisin ehdottomasti huolta, että kaikkien hallituslaisten ja toimareiden ajatukset ja ideat saavat saman painoarvon. Haluan myös pyrkiä ja ohjata muita hallitustoimijoita siihen, että keskustellaan asioista ja puhalletaan yhteen hiileen. Tämä johtaa siihen, mikä minulle hallitustoiminnassa on tärkeää: Asiat saadaan hoidettua kunnolla, onnistuneesti ja ajallaan sekä kaikki hallitustoimijat nauttivat hommistaan ja tekevät asioita ilolla. Hallitustoiminnassa kehittäisin pesteihin perehdytystä ja tapahtumien taltiointia. Hiukkasen wiki on hyvä järjestelmä, mistä muun muassa löytää tapahtumiin liittyviä asioita ja huomioita, mutta mielestäni senkin käyttöön ja merkityksen korostamiseen ei panosteta riittävästi. Puheenjohtajana pitäisin huolen, että kaikki saavat riittävän perehdytyksen toimiinsa sekä wikin käyttöön ja varmistaisin, että kaikki rohkenevat tukeutua myös toistensa apuun, jos jossain sitä tarvitsee.

Tänä vuonna Hiukkasella tehtiin paljon uudistuksia muun muassa kiltahuoneella nimenomaan jäsenistökyselyn pohjalta, josta saatiin kuva, mitä jäsenistö Hiukkaselta toivoo. Itse haluankin jatkaa samalla linjalla ja esimerkiksi parantaa ja helpottaa hallituksen tavoitettavuutta (esimerkiksi uudistamalla palautteen antomahdollisuuksia). Näen esimerkiksi järkevänä teettää jäsenkyselyjä useammin, jotta voimme viedä toimintaa eteenpäin jäsenistön toivomalla tavalla. Näen myös tärkeänä uusien nettisivujen kuntoon saamisen ja että niistä saadaan helppokäyttöiset. Nettisivujen toimivuus ja järkevä ulkoasu palvelevat nimittäin sekä jäsenistöämme että ulkopuolisia käyttäjiä. Moni ulkopuolinen tutustuukin Hiukkaseen nettisivujen kautta ja on toivottavaa, että nettisivumme antavat meistä oikeanlaisen kuvan. Haluan myös lisätä yhteistoimintaa muiden kiltojen kanssa ja Hiukkaselle tulleiden enkkukandien myötä myös kehittää meidän KV-toimintaa ja omien tapahtumiemme markkinointia myös enkkukandeille. Näen myös tärkeänä sen, että Hiukkanen tukee enkkukandien kerhoutumista ja autamme heitä eteenpäin asian tiimoilta jo ensi vuoden aikana. Toivon myös, että ensi vuonna voimme vahvistaa hallopedien ja hallituksen yhteistoimintaa.

Minua voi aina tulla nykimään hihasta tai lähettää sähköpostia (lauri.mannila@student.tut.fi), jos tulee jotain lisäkysyttävää!

Aapo Honkakunnas, puheenjohtajatyrkky

Terve hiukkaset!

Kuvaaja: Helmi Hytti / helmihytti.kuvat.fi
Kuvaaja: Helmi Hytti / helmihytti.kuvat.fi

Olen Aapo Honkakunnas, tuttavallisemmin Opna, ja tavoitteenani on olla Hiukkasen puheenjohtaja vuosimallia 2018. Opiskelen Hiukkasella kolmatta vuotta matematiikka pääaineenani ja opettajan hommat mielessä. Hallituskokemusta on nakkifuksin, XQ-toimarin, tapahtumavastaavan ja VPJ:n pesteistä. Näiden hommien ohella olen ollut aktiivisesti messissä myös suunnittelemassa ja toteuttamassa monenlaisia erilaisia asioita. Vapaa-ajallani harrastuksiini kuuluu ainakin jalkapalloilu ACE:ssa ja musisointi TLDP:ssä.

Puheenjohtajalle tärkeitä ominaisuuksia ovat mm. hyvät viestintätaidot, organisointikyky, johtajuus, kylmäpäisyys sekä edustavuus. Tällaisia ominaisuuksia olen omasta mielestäni osoittanut kuluneiden vuosien aikana niin hallitustoiminnassa kuin arjessakin. Pystyn myös tulemaan toimeen ihan kenen kanssa vaan. Ja toki pikkuannos ns. Opnaa tekee ihan hyvää silloin tällöin.

Minun puheenjohtajakaudellani yksi tärkeimmistä teemoista tulisi olemaan Hiukkasen kehittäminen ulospäin. Tämä tarkoittaa ihan arkiviestinnän ja sometoiminnan kehittämistä ja jatkuu yritysyhteistyöhön panostamiseen sekä vaikkapa tapahtumiin muiden kiltojen ja jopa ainejärjestöjen kanssa. Myös kiltamme nettisivut on tärkeää saada edustaviksi. Aion rohkaista hallituslaisiani ottamaan aktiivisesti roolia ja toimimaan niin killassa kuin sen ulkopuolella, vaikkapa jaostoissa. Hallituksen sisäisesti pyrin luomaan rohkaisevan työilmapiirin, ja tätä edesauttaisin tekemällä toimihenkilövalinnoissa pieniä viilauksia niin, että hallituksen sisälle saataisiin luotua tiimejä, jotka hoitavat asioita kokonaisuuksina. Useammalla henkilöllä saa yleensä aikaan enemmän ja parempaa jälkeä kuin vain yksi pää, ja tiimityöskentelyssä myös tuki on lähellä.

Yleiskokouksessa nähdään! Sitä ennen voi kysellä ja jutella ihan kasvotusten tai vaikka mailitse.

Erika Nojonen, fuksivastaavatyrkky

Heipsan!Tyrkkykuva

Nimeni on Erika Nojonen, kolmannen vuoden fyysikko. Tässä tyrkyssä tyrkkyilen fuksivastaavatyrkkyyn. Olen erittäin menevä nainen, joka ei tekemistä kaihda. Tämän takia olenkin haalinut tekemistä myös kiltatoiminnan ulkopuolelta, kuten esimerkiksi lajijaostosta. Tapahtumissakin tykkään käydä ja minut voikin löytää esimerkiksi teekkarisaunalta tai excubussin kyydistä. Luonteeltani olen erittäin positiivinen, huolehtiva ja vastuuntuntoinen.

Miksi haen tähän pestiin? Haen fuksivastaavaksi, koska se kiinnostaa minua todella paljon. Fuksit ovat edelleen minulle tärkeitä, ja olisi hienoa päästä kasvattamaan tulevaisuuden teekkareita, jotka vievät teekkarikulttuuria eteenpäin.

No, miksi minut pitäisi valita fuksivastaavaksi? Kuten aikaisemmin mainitsin, olen erittäin tekeväinen ja menevä ihminen, joten olisin varmasti näkyvä fuksi-ihminen. Vaikka olen monessa mukana, fuksit olisivat minulle se prioriteetti numero yksi. Toisaalta, olen myös vastuuntuntoinen ihminen, jolle myös se opiskelu on tärkeää. Koenkin tärkeäksi painottaa fukseille, että myös he muistaisivat opiskella teekkarikulttuuriin tutustumisen yhteydessä. Ryhmässä toiminen on fuksivastaavalle tärkeä taito. Koen, että itselleni on kertynyt paljon kokemusta ryhmässä toimimisesta erilaisten projektien, hallitusten ja muun toiminnan kautta.

Nonna Saarinen, fuksivastaavatyrkky

Moikkuu!kuvatyrkkyyn_nonna

Meikäläinen on Nonna Saarinen, toista vuotta opiskeleva jonkinnäköinen fyysikon- ja/tai ohjelmoijanalku. Olen aktiivinen Hiukkanen ry:n toimija ja melko tuttu näky kiltahuoneellakin. Aikaisemmin olen toiminut hallituksessa toimarina sekä nakkifuksina että graafikkona, ja nyt olisi hinku isojen poikien (tai tyttöjen tai taisteluhelikoptereiden) hommiin eli oikeesti oikeeseen hallitukseen fuksivastaavaksi.

Tämän lukuvuoden aikana olen graafikoinnin lisäksi tutoroinut Hiukkasen fukseja ja huomannut, että fuksien kanssa toimiminen ihan kokonaisvaltaisesti olisi se minun juttuni. Superfuksiuden varjolla tuli fuksivuonna ravattua aika lailla joka paikassa, joten kaikenlaisista tapahtumista löytyy kyllä tietoa vaikka muille (lue: fukseille) jakaa. Muutenkin oma fuksivuoteni oli elämäni parasta aikaa, ja tähän luonnollisena jatkumona hain ja pääsin tutoriksi, koska halusin vaikuttaa seuraavien fuksien fuksivuoteen mahdollisimman positiivisesti. Nyt toivoisin, että luonnollinen jatkumo saisi lisää jatkoa ja fuksivastaavan ominaisuudessa pääsisin rakentamaan fukseille sekä keväällä että ensi syksynä huippua fuksivuotta 🙂

Lauri Kananen, fuksivastaavatyrkky

Moi, olen Lauri ”Cane” Kananen, tämän syksyn fuksi.Kananaama

Aikaisempia opintoja löytyy 2 vuoden edestä Tampereen yliopiston bioteknologian koulutusohjelmasta,
joka toimii yhteistyössä TTY:n kanssa. Pääaineena opiskelen matematiikkaa ja sivuaineena
ohjelmistotekniikkaa ja aiemmin suorittamieni kurssien kautta tästä teknis-luonnontieteellisen
tutkinnostani olen suorittanut jo n. 210 op.

Haen tätä hallituspestiä, koska haluan lähteä enemmän mukaan killan hallitustoimintaan. Erityisesti haluan
päästä kokemaan uusia hommia kartuttaakseni kokemusta eri asioista. Tutortoiminnasta minulta jo löytyy
kokemusta, mutta haluaisin lähteä vielä aktiivisemmin fuksitoimintaan ja tapahtumien järjestämiseen
mukaan. Tämä tehtävä tuntuu siksi minulle sopivalta.

Fuksipassipisteeni tällä hetkellä: 599
Aikaisempi kokemus kilta-/ainejärjestötoiminnasta:
– 1v yritystiimissä
– 1v tapahtumatiimissä
– 1v tutorina
– 1v varsinaisessa hallituksessa ATK-vastaavana
– Hiukkasen haalaritiimin vetäjä 2017
– 0,5v Hiukkasen nakkifuksina
– Emäteemu 2017

 

Asta Peräkylä, sihteerityrkky

Heipsan!photo_2017-11-06_16-06-37

Olen toisen vuoden hiukkanen, kotoisin Aleksis Kiven syntymäkunnasta Nurmijärveltä ja haen sihteeriksi. Luen pääaineenani fysiikkaa, sivuaineeksi päätyi biomittaus, ja tulevaisuudessa olisi tarkoitus lukea enemmänkin jotain lääketieteelliseen tekniikkaan liittyvää. Vapaa-aikanani harrastan opiskelua ja huilun soittelua bändissä.

Hallituksen toimintaan olen tutustunut keväällä nakkifuksin pestissä ja vapun aikaan hain avoimen toimarihaun kautta valokuvaajaksi, koska halu pysyä hallituksessa oli (ja on edelleen) kova! Uskoisin sopivani sihteerin pestiin, koska koneella kirjoittaminen sujuu olosta huolimatta ja syysaunan järkkääminen kiinnostaa kovasti.

Vaalilupauksena lupaan pitää kuvassa näkyvää cowboy-hattua päässäni joka kokouksessa. Kuulin myös huhua, että sihteereillä on enemmän tai vähemmän perinteisesti näkynyt hame päällä kokouksissa, joten sellainenkin saattaa näkyä päälläni, jos tulen valituksi.

Ida Suontausta, sihteerityrkky

Moikka!hallitustyrkky kuva

Olen Ida, toisen vuosikurssin Hiukkanen ja luen pääaineenani kemiaa. Olen 20-vuotias nuori nainen, useimmiten positiivinen luonteeltani, innostun helposti uusista asioista ja tykkään olla mukana monenlaisessa toiminnassa. Erityisesti tykkään tanssimisesta, laulamisesta ja sitsaamisesta, ja näitä on tullut ahkerasti harrastettua TTY:llä. Pyörin usein killan (ja muissakin) tapahtumissa ja myös tutor-hommat ovat olleet mun juttuni.

Olen ollut alusta asti kiinnostunut killan hallitustoiminnasta ja hieman on harmittanut, kun en fuksivuonna hakenut nakkifuksiksi. Sen vuoksi olisinkin nyt kiinnostunut sihteerin pestistä Hiukkasen hallituksessa. Haen kyseistä pestiä, koska tahtoisin päästä näkemään käytännössä, mitä hallitus tekee ja mitä kokouksissa tapahtuu. Uskoisin sihteerin pestin olevan sopiva tähän tarkoitukseen ja uskon myös olevani soveltuvakyseiseen pestiin, sillä haluan aina hoitaa hommani huolella.

 

Leevi Kallioniemi, XQ-vastaavatyrkky

HallitustyrkkykuvaHei, olen Leevi ja opiskelen Hiukkasella nyt toista vuotta. Pääaineenani luen fysiikkaa. Vapaa-ajalla tykkään soittaa kitaraa, sekä silloin tällöin tulee myös vietettyä aikaa kiltahuoneella. Hallitustoiminta kiinnosti jo fuksivuonna ja minua jäikin harmittamaan, ettei silloin tullut haettua mukaan esimerkiksi nakkifuksiksi. Tänä syksynä aion hakea excuvastaavaksi.

Kiltatoiminta on sen verran lähellä sydäntä, että haluan kantaa oman osani sen hyväksi. Killan tapahtumista excut ovat olleet mieleenpainuvimpia ja siksi haluankin päästä osaksi niiden järjestämistä ja kehittämistä eteenpäin esimerkiksi ulkosuhteiden ja yritysvierailujen osalta. Etenkin haluaisin pitää huolen, että excuilla paikalliset killat tai ainejärjestöt olisivat aktiivisemmin isännöimässä meitä. Toisaalta myös yritysmaailman kontaktit ovat tärkeitä, ja excuvastaavana minua motivoisi myös mahdollisuus järjestää näitä muille Hiukkasille. Näistä syistä voisin hyvin nähdä itseni excuvastaavan pestissä ensi vuonna.

Teemu Lepistö, XQ-vastaavatyrkky

Heips!IMG_20171106_163233

Olen Teemu Lepistö, kolmannen vuoden hiukkanen, neljänneksi manuaalisin fuksi vuodelta 2015, Matteuskorttitoimikunnan perustajajäsen, TLDP:n melkein-soolokitaristi, Jussi Hännisen kampanjapäällikkö sekä syntymäpäiväsankari. Olen kiinnostunut XQ-vastaavan pestistä.

Miksi?

Lyhyesti: Koska XQ:t ovat kivoja ja niitä on ollut kiva järkätä tässä viimeisen vuoden aikana excutiimin kanssa.

Olen myös halukas jatkamaan killan excutoiminnan viimeaikaista kehitystä, eli excujen yhdistämistä killan muun yritysyhteistyön kanssa. Excuissa on todella hyvä potentiaali sekä yrityksille että opiskelijoille ja yritysyhteistyön kautta tästä potentiaalista saadaan eniten irti molemmille osapuolille.

Vaalilupaukset?
https://www.youtube.com/watch?v=KnH2dxemO5o
Toto – Africa <3 XQ-CD
Toto-XQ 2018
Lopuksi: Muistakaa äänestää edustajistovaaleissa (Jussi Hännistä numerolla 98 J)!

Niko Gullstén, emäntätyrkky

gullinaama
Kuvaaja: Sami@TT-kamerat / ttkamerat.kuvat.fi

Hellurei.

Olen Niko Gullsten, fysiikkaa lukeva kolmannen vuoden Hiukkaseksi nykyään identifioituva jäbä. Äitini synnytti minut aikoinaan Kotkassa, josta nousin lukion jälkeen Tampereelle ja nykyään asustelen Tupsulassa.

Kuluneen vuoden aikana olen pitkään ja hartaasti miettinyt, mitä haluaisin Hiukkasen hallituksessa ensi vuonna tehdä. Eräs ilta tulin siihen tulokseen, että emännän pesti on se jossa näen itseni mieluiten.

Kiinnostusta pestiin löytyy paljon ja tiedän suoriutuvani pestin tuomista hommista vähintään kiitettävällä tasolla. Aktiivisuutta minulta löytyy myös; vaikken ole hallitustoiminnassa ollut tänä vuonna mukana, olen nauttinut jokaisesta nakkijutskuasiahommasta mitä olen päässyt hoitamaan.

Ole siis muutoksessa mukana ja riko kauniiden emäntien putki – äänestä minua!

Roosa Hytönen, emäntätyrkky

Moi!IMG_20171106_1
Nimeni on Roosa Hytönen ja olen 21-vuotias kolmannen vuoden Hiukkanen. Pääaineenani opiskelen fysiikkaa. Luonteeltani sanoisin olevani erittäin mukava ja huomaavainen. Harrastuksiini kuuluu ahkera salilla käynti.

Itse en ole vielä hallituksen toiminnassa ollut mukana, mutta tänä lukuvuonna toimin tutorina. Koska killassa toimiminen on alkanut hiljattain kiinnostaa minua, ajattelin tänä vuonna hakea hallitukseen emännän pestiä tavoitellen. En voi sanoa olevani tällä hetkellä kiltamme aktiivisimpia jäseniä, mutta hallituspesti antaisi minulle tämän mahdollisuuden.

Emännän pestiin luonteeni sopii täydellisesti, sillä olen ahkera, järjestelmällinen ja aikaansaava. Tykkään huolehtia siitä, että muut viihtyvät ja kaikilla on kivaa. Kun luokseni tulee kylään, on siellä takuuvarmasti siistiä ja pullantuoksuista!

Maria Vuin, emäntätyrkky

Heipsun kaikki!maria

Olen Maria Vuin ja minua kutsutaan Mariaksi. Opiskelen Hiukkasella toista vuotta, pääaineena
fysiikka ja nyt haen killan emännäksi.

Hiukkasen hallituksessa olen toiminut nakkifuksina keväällä 2017 ja TTEPO:n postitoimarina Vapusta
lähtien. Hallitustoiminta on aina kiinnostanut minua, ja haluaisinkin päästä mukaan auttamaan killan
toiminnassa. Minut löytää usein killan potentiaalikuoppaan jumiutuneen, sillä onhan kiltahuone kuin
toinen koti. Tämän vuoksi emännäksi hakeminen tuntui luontevalta.

Ps. Kaukaisessa maailmassa joku joskus sanoi: ”Marian kuulee ennen kuin näkee”. Tehköön jokainen
oman johtopäätöksen pitääkö tämä sitten paikkansa.

Roosa Mäkitalo, rahastonhoitajatyrkky

Heissan!rahistyrkkykuva

Olen Roosa Mäkitalo ja opiskelen toista vuotta Hiukkasella pääaineenani fysiikka. Aion hakea ensi vuoden hallitukseen rahastonhoitajaksi, sillä minulta löytyy määrissä kiinnostusta hallitustoimintaan, ja haluaisinkin nyt päästä tekemään vähän merkittävämpiä hommia.

Erityisesti rahastonhoitajan pesti kiinnostaa toimittuani tämän vuoden ajan Hiukkasen rahastonhoitajan apuna ihka aidon indecsiläisen opissa. Kuluneen vuoden aikana olen päässyt tutustumaan rahiksen tehtäviin sekä auttamaan pienemmissä hommissa. Lisäksi olen löytänyt innostusta toimia ihan itse rahastonhoitajana.

Olen luonteeltani järjestelmällinen ja tarkka (kirjanpito on sydämenasiani), joten uskon että killan raha-asiat pysyisivät hyvässä järjestyksessä vastuullani. Lupaan myös (ehkä) olla budjetoimatta (aivan kaikkia) killan rahoja katapulttiin tai touhutorniin, mikäli minut valitaan rahastonhoitajaksi.

Patrik Rajala, yritysvastaavatyrkky

Hellou!Kuva_hwaihtarit

Olen Patrik Rajala, 3. vuosikurssin hiukkanen, joka opiskelee pääaineenaan teknillistä fysiikkaa ja sivuaineinaan tuotantotaloutta, matematiikkaa ja ohjelmointia. Olen toiminut tänä vuonna Hiukkasen hallituksessa yritystoimarina sekä lisäksi business-forumin, TTY:n kiltojen yritysvastaavat ja -toimihenkilöt sisältävän jaoston puheenjohtajana. Lisäksi harrastuneisuutta ja kiinnostusta yritysmaailmaan, sijoittamiseen ja kaupankäyntiin löytyy jo peruskouluajoilta lähtien mm. opintojen ja kilpailujen muodossa.

Haen ensi vuoden hallitukseen yritysvastaavaksi, koska olen viimeisen kahden vuoden aikana ensin toimikunnassa ja sitten yritystoimarin pestissä tehnyt merkittävän määrän työtä Hiukkasen yritysyhteistyön luomiseksi ja koen että minulla on kiinnostukseni ja kontaktieni ansiosta vielä annettavaa sille. Tähän asti olemme saaneet aikaan mm. RekryLABin, jonka on tarkoitus kehittyä tulevaisuudessa entisestään yhdeksi TTY:n merkittävimmistä yritystapahtumista, merkityksellisempiä excuja, liikevaihtoa killalle ja arvokkaita kontakteja alamme yrityksiin.

Ensi vuoden aikana tavoitteenani on luoda riittävän vahva pohja Hiukkasen kontakteille yritysmaailmaan, jotta työ yritysvastaavana ja -toimarina tulevina vuosina olisi helpompaa, sillä olisi jatkuvuutta ja että se ennen kaikkea hyödyttäisi sekä kiltaa yhdistyksenä että killan jäseniä työllistymään ja saamaan tietoa äärimmäisen monipuolisesta toimialakentästä, johon opinnoillamme valmistumme. Tämä tapahtuu selkeyttämällä yritysyhteistyön tehtäväkenttää, kohdentamalla tuotteitamme paremmin, etsimällä avainkumppanit sekä tietysti jatkuvasti kuuntelemalla yritysmaailmaa ja vastaamalla sen tarpeisiin ja/tai kehittämällä itse uusia yhteistyömuotoja.

Lasse Enäsuo, kiltamestarityrkky

Hei!oamkuva

Olen Lasse Enäsuo ja opiskelen viidettä vuotta Hiukkasella. Pääaineeni on matematiikka ja suoritan parhaillaan opettajan pedagogisia opintoja. Olen aktiivisesti mukana killan toiminnassa ja tykkään järjestää ja osallistua Hiukkasen tapahtumiin. Pidän urheilusta ja vietän paljon aikaa myös killassa.

Haen hallitukseen kiltamestariksi vuodelle 2018. Minulla on aikaisempaa hallituskokemusta nakkifuksin (2013), liikuntavastaavan (2015 ja 2016) ja kiltamestarin (2017) hommista. Kiltamestarin pesti sopisi hyvin minulle, sillä vietän paljon aikaa killassa, joten huomaan itse helposti, milloin jääkaappia tulee täyttää, mitä tuotteita pitää hankkia lisää ja pystyn kuuntelemaan jäsenistön toiveita jääkaapin tuotteiden suhteen. Autan mielelläni myös muita hallituslaisia, vaikka jokin asia ei varsinaisesti kuuluisikaan omaan vastuualueeseen, joten koen pystyväni omalla työpanoksella helpottamaan myös muiden hommaa tinkimättä oman pestin hyvästä hoitamisesta.

Tiia Virtanen ja Joonas Pekkonen, toiminnantarkastajatyrkyt

Hei!
jonssee

kuvaaja: Hugo Wihersaari
kuvaaja: Hugo Wihersaari

Olemme Joonas ja Tiia, molemmat n:nnen vuoden kemistejä.

Olemme molemmat pitkän linjan hallitusaktiiveja. Joonas on ehtinyt aikanaan toimia muun muassa puheenjohtajana ja Tiia tunnetaan parhaiten rahastonhoitaja-ajoistaan.

Meillä molemmilla alkaa olla sellainen olo, että annamme nuoremmille mahdollisuuden päästä hallitukseen tekeemään asioita. Sen verran olemme kuitenkin huolissamme killastamme, että haluaisimme tarkistaa ensi vuoden toimintaa. Tästä syystä siis haluaisimme toimia toiminnantarkastajina ensi vuonna. Meidät pitäisi valita toiminnantarkastajiksi, sillä olemme molemmat nähneet hallitus- ja kiltatoimintaa usealta vuodelta ja uskomme, että pystyisimme toteuttamaan toiminnantarkastuksen asiallisesti ja fiksusti.

 

 

Onnea uudelle hallitukselle, keitä sinne ikinä valitaankaan,
toivoo päätoimittaja Jörben.

2 thoughts on “Uudet potentiaaliset hallituslaiset sanoo moi!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *