Palaa kohteeseen Opintoasiat

Hiukkaset työelämässä

Hiukkaselta valmistuneet sijoittuvat työelämässä hyvin monipuolisesti erilaisiin tehtäviin. Tälle sivulle on koottu alumnien kuvauksia opinnoistaan ja nykyisestä työstään sekä vinkkejä Hiukkasen opiskelijoille. Toivottavasti nämä inspiroivat sinuakin pohtiessasi mahdollisia urapolkuja.

Alumnien esittelyt on jaoteltu pääaineiden mukaan, joten skrollaa alaspäin löytääksesi kaikki pääaineet.

Fysiikan pääaine

Juha Tiihonen (DI 2014)

Sivuaineesi? Älykkäät ja oppivat järjestelmät, Teknillisen laskennan menetelmät

Nykyinen työpaikka? Oak Ridge National Laboratory

Tämänhetkinen työnimike ja kuinka kauan olet ollut tehtävässä? Postdoctoral Research Associate (tutkijatohtori), 16 kk

Kuvaile työtäsi.

Teen laskennallisen materiaalifysiikan perustutkimusta ja menetelmänkehitystä osana suurempaa tutkimuskonsortiota. Työnkuva vastaa paljolti akateemista väitöskirjatyöskentelyä, mutta painottuu vähemmän opetukseen ja sitäkin voimakkaammin juuri tutkimuksen tekemiseen ja ammatilliseen profiloitumiseen. Eli keskitytään ihan puhtaasti tieteeseen (ja vähän siinä sivussa urakehitykseen). Konsortion projektit ovat kunnianhimoisia, ja niiden työstäminen vaatii tiivistä kansainvälistä vuorovaikuttamista, vaikka itse työ on melko itsenäistä. Tehtäväsi on ratkaista X – tee se haluamallasi tavalla, ja raportoi miten kävi. Tyypillisen työpäiväni aikana ohjelmoin laskentakoodiin uusia toimintoja, lasken supertietokoneilla atomirakenteiden ominaisuuksia, analysoin saamiani tuloksia ja pohdiskelen niitä kollegoideni kanssa. Tutkijatohtorin pesti on luonteeltaan väliaikainen, mutta parhaassa tapauksessa se vakinaistetaan (”staff scientist”), jolloin työnkuvaan tulee lisää ohjaamista ja rahoituksen hakemista.

Mitä opintoja suosittelet opiskelijalle, joka haluaisi samankaltaisiin työtehtäviin?

Teknillinen fysiikka, matematiikka, ohjelmointi, teknillinen laskenta, ohjelmistotekniikka 

Tärkeimmät taidot, joita olet oppinut yliopistossa?

Atk-vastaavana (yms) eri järjestöissä opin tärkeitä ihmissuhdetaitoja, projektinhallintaa, käytännön ohjelmointirutiinia sekä laskentapalvelimien sujuvaa etäkäyttöä, jota teen töissäni päivittäin.

Mistä kurssista sinulle on ollut eniten hyötyä työelämässä?

Fysiikan työt I & II ovat kaikessa tuskaisuudessaan jääneet mieleen, koska niiden myötä opettelin Latexiin ja sain tarvittavaa toistoa tieteelliseen kirjoittamiseen. 

Terveisiä / vinkkejä Hiukkasen opiskelijoille? 🙂 

Hiukkasella on hyvä yleisluontoinen kattaus ohjelmia, mutta älä hyvä ystävä ajelehdi urallesi niin kuin minä, vaan pysähdy määräajoin miettimään yksin tai hyvän ystävän kanssa: Millaisesta työstä minä nautin? Mitä opintoja ja toimenpiteitä tarvitsen sen saavuttamiseksi?

Tuomo Nieminen (DI 2012, TkT 2019)

Sivuaineesi? Pedagogiset opinnot

Nykyinen työpaikka? Tampereen ammattikorkeakoulu

Tämänhetkinen työnimike? Lehtori

Kuinka kauan olet ollut kyseisessä tehtävässä? Elokuun alusta asti olen olut lehtorin tehtävässä. Tästä vuoden lisää fysiikan tuntiopettajana.

Kuvaile työtäsi.

Työni on pääasiassa insinöörifysiikan perusopintojen ja laboratoriokurssien opetusta ammattikorkeakoulun tekniikan alan opiskelijoille. Opetustyön ohessa on mahdollisuus osallistua myös hanketyöskentelyyn, opetuksen kehittämiseen ynnä muuhun toimintaan.

Mitä opintoja suosittelet opiskelijalle, joka haluaisi samankaltaisiin työtehtäviin?

Pedagogiset opinnot! Jos haluaa opettamaan ammattikorkeakoulu tai yliopistotasolle, vaaditaan käytännössä myös jatko-opintoja ja/tai tekniikan alan työkokemusta.

Tärkeimmät taidot, joita olet oppinut yliopistossa?

Opintojen ulkopuolelta tärkeimpiä taitoja ovat sosiaaliset taidot ja esiintymistaidot. Se, että uskaltaa lähteä oman mukavuusalueensa ulkopuolelle tekemään asioita, joista ei ole yhtään varma.

Mistä kurssista sinulle on ollut eniten hyötyä työelämässä?

Fysiikan työkursseista. Kun käytännössä pääsee itse tekemään fysiikkaan liittyviä demotöitä ja kirjoittamaan niistä työselostuksia, ymmärtää niiden taustalla olevan ilmiön ja sen fysikaalisen teorian aivan eri tavalla.

Terveisiä / vinkkejä Hiukkasen opiskelijoille? 🙂 

Tsemppiä opintoihin ja muistakaa nauttia opiskeluajasta! Kannattaa olla kaikessa aktiivinen, verkostoitua ja hakeutua vapaaehtoistoimintaan (esim. hallitustoimintaan!) mahdollisimman paljon. Opiskeluaikana luodut kaverisuhteet ja verkostot ovat todella tärkeitä vielä pitkään opintojen jälkeenkin.

Outi Rasi (DI 2016)

Sivuaineesi? Matematiikka, kemia ja opettajan pedagogiset opinnot

Nykyinen työpaikka? Kihniön yhtenäiskoulu 

Tämänhetkinen työnimike ja kuinka kauan olet ollut tehtävässä? Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori, 2 vuotta

Kuvaile työtäsi. 

Toimin pienen yhtenäiskoulun ainoana ma-fy-ke-opena eli opetan kaikkia koulun yläluokkien oppilaita. Lisäksi olen koulun digivastaava eli neuvon ja koulutan työkavereita digiasioissa ja pääsen itse mielenkiintoisiin koulutuksiin.

Mitä opintoja suosittelet opiskelijalle, joka haluaisi samankaltaisiin työtehtäviin? 

Pienessä koulussa on ehdottoman tärkeää hallita useita opetettavia aineita, mutta suuremmissa kouluissa pärjää jo kahden aineen pätevyydellä. Suosittelen siis rämpimään läpi vähintään kahden opetettavan aineen pätevyyden noppamäärän.

Tärkeimmät taidot, joita olet oppinut yliopistossa?  

Tärkein taito, joka yliopistosta tarttui mukaan, on oman työn aikatauluttaminen ja oman rajallisuutensa tiedostaminen. Kaikkea ei ehdi, ei jaksa eikä tarvitse tehdä itse ja joskus on mentävä sieltä, mistä aita on matalin.

Mistä kurssista sinulle on ollut eniten hyötyä työelämässä? 

Kaikki fysiikan ja kemian työkurssit ovat olleet tärkeitä, sillä niillä on ollut pakko miettiä asioita käytännössä. Työkursseilla näkee myös konkreettisesti hyvän työohjeen merkityksen ja työturvallisuusasiat jäävät mieleen. Yläkoulussa kokeellisille töille on usein hyvin aikaa, joten oma vahva osaaminen kokeellisista töistä on iso plussa.

Terveisiä / vinkkejä Hiukkasen opiskelijoille? 🙂 

Opintosuoritusten lisäksi muistakaa nauttia opiskelijaelämästä! 

Mikko Lemmetty (DI 2005, TkT 2008)

Sivuaineesi? Matematiikka, kemia, opettajan pedagogiset opinnot

Nykyinen työpaikka? Teollisuuden Voima Oyj 

Tämänhetkinen työnimike ja kuinka kauan olet ollut tehtävässä? OL3-laitosturvallisuuden pääinsinööri, 2 vuotta

Kuvaile työtäsi.

Työhön sisältyy huolehtiminen OL3-laitosyksikön muutostöiden turvallisuudesta ja muista laitosyksikön deterministiseen tekniseen turvallisuuteen vaikuttavista asioista, osallistuminen Posivan ja OL1/OL2-laitosyksiköiden turvallisuussuunnitteluun sekä kansalliseen ja kansainväliseen tutkimus- ja säännöstöyhteistyöhön.

Mitä opintoja suosittelet opiskelijalle, joka haluaisi samankaltaisiin työtehtäviin? 

Olennaista on saada vahva pohja teknillisessä fysiikassa, sitä tukeva matemaattinen osaaminen ja ymmärrys kemiasta. 

Tärkeimmät taidot, joita olet oppinut yliopistossa? 

Tekninen kirjoittaminen, pienryhmätyöskentely, kokemus tutkimusyhteisön toiminnasta. 

Mistä kurssista sinulle on ollut eniten hyötyä työelämässä? 

Laaja matematiikka 1 

Terveisiä / vinkkejä Hiukkasen opiskelijoille? 🙂   

Kun ensimmäisen parin vuoden kurssit käy kunnolla, kaikki muu on sen jälkeen varsin helppoa. 

Kemian pääaine

Anni-Kaisa Kurri (DI 2008)

Sivuaineesi? Materiaalioppi ja biomateriaalitekniikka

Nykyinen työpaikka? Tulli 

Tämänhetkinen työnimike ja kuinka kauan olet ollut tehtävässä? Tullikemisti, 2.5 vuotta

Kuvaile työtäsi. 

Työskentelen tullilaboratoriossa kemistinä ja kulutustavaroiden kemiallisen ja mekaanisen turvallisuuden asiantuntijana. Päivittäin raportoin työssäni tuloksia, ohjaan laboratoriohenkilökunnan työtä, kehitän analyysimenetelmiä ja laboratoriotoimintoja, toimin asiantuntijana erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä sekä vastaan erilaisista tutkimusmenetelmistä, kuten syöpävaarallisten PAH-yhdisteiden, hormonitoimintaa häiritsevien ftalaattien ja bisfenoli-A:n analysoinnista kulutustavaroissa. Työni tavoitteena on varmistaa maahantuotujen käyttötavaroiden, kuten kosmetiikan, astioiden, korujen, lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden, tekstiilien ja nahkatuotteiden ym. turvallisuus kuluttajien päivittäisessä käytössä. Työssäni on parasta monipuolisuus ja mahdollisuus tehdä työtä, jolla on suuri ja selkeä vaikutus yhteiskuntaan.

Mitä opintoja suosittelet opiskelijalle, joka haluaisi samankaltaisiin työtehtäviin? 

Laaja-alainen kemiallisen analytiikan osaaminen ja mittalaitetuntemus on tärkeintä. Työtehtävissä suoriutumisessa apua on myös fysiikan ja materiaaliopin tietotaidoista, tilastomatematiikan osaamisesta sekä sujuvasta englannin ja ruotsin kielen taidosta. IT- ja ohjelmointiosaaminenkin voisi avata hyviä työmahdollisuuksia kemian alan osaajille.

Tärkeimmät taidot, joita olet oppinut yliopistossa? 

Yhteistyötaidot, kyky kahlata läpi nopeasti paljon asiatekstiä ja ns. insinööritaidot (tekniikkaorientoituneisuus, hyvät laskutaidot)

Mistä kurssista sinulle on ollut eniten hyötyä työelämässä?  

Diplomityö ehdottomasti: työ kokosi yhteen kursseista saadun osaamisen ja antoi mahdollisuuden jäsentää ja soveltaa oppimaansa käytännössä. Kaikista laboratoriotyökursseista on ollut myös hyötyä, samoin tilastomatematiikasta.

Terveisiä / vinkkejä Hiukkasen opiskelijoille? 🙂  

Laaja-alainen osaaminen on valtti työelämässä – kannattaa valita itseään kiinnostavia kursseja rohkeasti myös perinteisen opintoputken ulkopuolelta, sillä jokainen työpaikka ja työtehtävä on erilainen ja erilaisille osaajille on tarvetta 🙂

Kirsi Virkki (DI 2012)

Sivuaineesi? Fysiikka, matematiikka ja opettajan pedagogiset opinnot

Nykyinen työpaikka? Berggren Oy 

Tämänhetkinen työnimike ja kuinka kauan olet ollut tehtävässä? Patent Agent, 1 vuosi ja 3 kk

Kuvaile työtäsi.

Patenttikäsittelijän ja patenttiasiamiehen työhön kuuluu mm. patenttihakemusten laatimista asiakasyrityksille, patenttiviraston kanssa kommunikoimista ja keksintöjen uutuustutkimuksia patenttitietokannoista.

Mitä opintoja suosittelet opiskelijalle, joka haluaisi samankaltaisiin työtehtäviin? 

Monipuolisia opintoja laajasti eri tekniikan aloilta, mahdollisesti oman tutkinto-ohjelman ulkopuoleltakin. Myös kielitaito on eduksi. Patenttialalle työllistyy niin diplomi-insinöörejä kuin tohtoreitakin.

Tärkeimmät taidot, joita olet oppinut yliopistossa?  

Tiedonhakutaidot, kyky omaksua uutta tietoa ja kokonaisuuksia, kyky poimia olennainen tieto suuresta tietomassasta.

Mistä kurssista sinulle on ollut eniten hyötyä työelämässä? 

Fysikaalisen kemian työt itsenäisen laboratoriotyöskentelyn oppimisen kannalta, ja kielikeskuksen Research Presentation esiintymistaidon kannalta .

Terveisiä / vinkkejä Hiukkasen opiskelijoille? 🙂 

Kannattaa rohkeasti mennä omia polkuja ja valita epätyypillisiäkin opintoja! Niistä voi hyvinkin olla hyötyä työelämässä 🙂

Joonas Pekkonen (DI 2018)

Sivuaineesi? Materiaalitekniikka

Nykyinen työpaikka? Teknikum Yhtiöt Oy 

Tämänhetkinen työnimike ja kuinka kauan olet ollut tehtävässä? R&D Chemist, 2 vuotta

Kuvaile työtäsi. 

Pääasiallinen työtehtäväni on kumisekoitusten kehittäminen. Kumimateriaalit koostuvat useista raaka-aineista ja niiden ominaisuudet riippuvat näistä aineista ja niiden suhteista. Tehtäväni on parantaa meidän nykyisiä materiaaleja ja kehittää uusia. Tämän lisäksi autan tuotantoa tarpeen mukaan ongelmissa ja uusien tuotteiden ylösajossa, sekä toimin teknisenä tukena myynnille.

Mitä opintoja suosittelet opiskelijalle, joka haluaisi samankaltaisiin työtehtäviin? 

Kemia ja materiaalitekniikka painottuen polymeereihin. Mahdollisesti myös tuotekehitys ja kiertotalous. 

Tärkeimmät taidot, joita olet oppinut yliopistossa?  

Projektityöskentely, sen monet eri vaiheet. Tiedonhaku ja sen jäsentely, sekä soveltaminen erilaisissa kehityskohteissa. 

Mistä kurssista sinulle on ollut eniten hyötyä työelämässä? 

Jos diplomityö voidaan laskea kurssiksi niin siitä on ollut varmaan eniten hyötyä. Yksittäisistä kursseista ”Elastomers”, joka liittyy todella keskeisesti omaan työnkuvaan. 

Terveisiä / vinkkejä Hiukkasen opiskelijoille? 🙂 

Nauttikaa opiskeluajoista täysillä!

Jesse Vilja (DI 2012)

Sivuaineesi? Fysiikka,opettajan pedagogiset opinnot, biomateriaalitekniikka

Nykyinen työpaikka? Neste 

Tämänhetkinen työnimike ja kuinka kauan olet ollut tehtävässä? Researcher, Aviation Fuels, vajaa 3 vuotta

Kuvaile työtäsi.

Tuotekehitystä erityisesti Nesteen uusiutuvaan lentopolttoaineeseen liittyen, projektinjohtamista ja asiantuntijatyötä Nesteen liiketoimintojen tukena.

Mitä opintoja suosittelet opiskelijalle, joka haluaisi samankaltaisiin työtehtäviin? 

Ylipäätään monipuolisia kemian, fysiikan ja muiden oppiaineiden opintoja. Esiintymis- ja kielitaitoa kannattaa myös kehittää, sillä niistä on ehdottomasti hyötyä.

Tärkeimmät taidot, joita olet oppinut yliopistossa? 

Tiedon jäsentäminen ja yhteistyö erilaisten tekniikan alan ihmisten kanssa.

Mistä kurssista sinulle on ollut eniten hyötyä työelämässä? 

Tuskin on mitään yhtä tiettyä olemassa, järkevillä kurssivalinnoilla kaikki täydentävät toisiaan.

Terveisiä / vinkkejä Hiukkasen opiskelijoille? 🙂  

Tsemppiä opintoihin! Jaksakaa nähdä vaivaa teille sopivan työpaikan etsimisessä ja kun se löytyy, niin pitäkää siitä kiinni.

Tiia Virtanen (DI 2018)

Sivuaineesi? Matematiikka, opettajan pedagogiset opinnot

Nykyinen työpaikka? Tampereen ylioppilaskunta (TREY) 

Tämänhetkinen työnimike ja kuinka kauan olet ollut tehtävässä? Koulutuspoliittinen asiantuntija, noin 3 vuotta

Kuvaile työtäsi. 

Työtehtäviin kuuluu mm. yliopisto-opiskelijoiden edunvalvontaa, Tampereen yliopiston opetuksen kehittämiseen ja koulutuksen järjestelmäkehitystoimintaan liittyviä tehtäviä, TREYn halloped-toiminnan koordinointia ja tarvittaessa ainejärjestöjen/kiltojen auttaminen koulutuspoliittisissa asioissa. Työviikkoon kuuluu paljon toimiston sisäisiä tehtäviä, mutta osallistun myös ylioppilaskunnan edustajana useisiin yliopistolla toimiviin ohjausryhmiin ja tapaan paljon koulutuksen parissa työskentelevää yliopiston henkilöstöä.

Mitä opintoja suosittelet opiskelijalle, joka haluaisi samankaltaisiin työtehtäviin? 

Yleisesti yliopisto-opinnot ja laaja-alaisesti oman yliopiston opetukseen, opiskeluun ja hallintoon liittyvä tietous sekä ainejärjestö- ja halloped-kokemuksesta on suurta apua. Kansallinen ja kansainvälinen tieto koulutuspolitiikasta on myös hyödyksi, mutta kuten monissa töissä, tekemällä oppii paljon ja ylioppilaskunnissa työskentelee paljon oman alansa asiantuntijoita, joilta oppii lähes päivittäin uutta.

Tärkeimmät taidot, joita olet oppinut yliopistossa? 

Opiskelujen aikana nykyistä työtä ajatellen tärkeimmät tiedot olen saanut ainejärjestö- ja halloped-toiminnasta. Yliopiston hallintoon ja toimintaan tutustuminen sekä ylioppilaskunnan ja muiden tahojen, kuten SYL:n, järjestämiin koulutuksiin osallistuminen on auttanut minua niin saamaan nykyisen työni kuin kehittämään itseäni tehtävissäni.

Mistä kurssista sinulle on ollut eniten hyötyä työelämässä?  

Yhdistyksen hallinto ja talous 

Terveisiä / vinkkejä Hiukkasen opiskelijoille? 🙂  

Opintoja suorittaessa ei kannata miettiä vain valmistumista vaan myös omia kiinnostuksen kohteita ja tulevaisuuden töitä. Kokoa omat opintosi omien kiinnostustesi mukaan ja muodosta tutkintosi sen mukaan mitä oikeasti haluat tulevaisuudessa tehdä. Ei kuitenkaan kannata suunnitella tulevaisuutta liian tarkasti, vaan pitää myös uskaltaa antaa tilaa uusille mahdollisuuksille.

Riku Sinkkonen (DI 2018)

Sivuaineesi? Lääketieteellinen fysiikka

Nykyinen työpaikka? NextPharma Oy

Tämänhetkinen työnimike ja kuinka kauan olet ollut tehtävässä? Validointi-insinööri, 9kk

Kuvaile työtäsi.

Validoin ja kvalifioin uusia (ja vanhoja) laitteita, järjestelmiä ja prosesseja. Eli todistan dokumentoidusti, että laite/järjestelmä/prosessi toimii halutulla tavalla. Lisäksi olen muissakin tehtaan projekteissa mukana, joten pääasiassa työtehtäväni ovat hyvin projektilähtöisiä.

Mitä opintoja suosittelet opiskelijalle, joka haluaisi samankaltaisiin työtehtäviin?

Projektikursseja.

Tärkeimmät taidot, joita olet oppinut yliopistossa?

Projektityöskentely ja muiden ihmisten kanssa työskentely opintojen oheistoiminnasta esimerkiksi järjestötoiminnassa.

Mistä kurssista sinulle on ollut eniten hyötyä työelämässä?

Yleisesti kemian dippavaiheen kursseista.

Terveisiä / vinkkejä Hiukkasen opiskelijoille? 🙂

Opiskelu on mukavaa aikaa, ottakaa siitä kaikki irti! Hiukkanen ebin.

Matematiikan pääaine

Tuuli Miinalainen (DI 2017)

Sivuaineesi? Teollisuustalous

Nykyinen työpaikka? Sovelletun fysiikan laitos, Itä-Suomen yliopisto 

Tämänhetkinen työnimike ja kuinka kauan olet ollut tehtävässä? Väitöskirjatutkija, 3 vuotta

Kuvaile työtäsi.

Väitöskirjatyössäni tutkin musta hiili – hiukkasten ilmastovaikutuksia. Mallinnuksissani käytän globaalia ilmakehä- aerosolimallia, jonka avulla analysoin erilaisten päästöskenaarioiden vaikutuksia. Työni on melko ohjelmointipainotteista, mutta myös tulosten esittäminen ymmärrettävästi on tärkeä osa työnkuvaani. Työympäristö on erittäin kansainvälinen, ja reissamaan pääsee niin paljon kuin sielu sietää.

Mitä opintoja suosittelet opiskelijalle, joka haluaisi samankaltaisiin työtehtäviin? 

Ohjelmoinnin peruskurssit, matemaattinen mallinnus, termodynamiikka, academic writing in English. 

Tärkeimmät taidot, joita olet oppinut yliopistossa? 

Sitkeä ja huolellinen työote, tylsyyden sietäminen, kovan paineen alla työskentely. 

Mistä kurssista sinulle on ollut eniten hyötyä työelämässä? 

Ohjelmoinnin perusteet, matemaattinen mallinnus. 

Terveisiä / vinkkejä Hiukkasen opiskelijoille? 🙂 

Hyvä meidän nuoriso; te olette tulevaisuus <3 Matemaattinen osaaminen erottaa teidät peruskoodareista ja rivikemisteistä, siksi kannattaa panostaa niihin rutikuiviinkin matikan peruskursseihin.

Ari-Mikko Mäkelä (DI 2016)

Sivuaineesi? Fysiikka, opettajan pedagogiset opinnot

Nykyinen työpaikka? Hämeen ammattikorkeakoulu 

Tämänhetkinen työnimike ja kuinka kauan olet ollut tehtävässä? Lehtori, 2 vuotta

Kuvaile työtäsi. 

Matematiikan opetusta suomeksi ja englanniksi, ja opetuksen kehittämistä, verkkokurssien ja materiaalien laatimista. 

Mitä opintoja suosittelet opiskelijalle, joka haluaisi samankaltaisiin työtehtäviin? 

Paljon erilaisia matematiikan, mutta myös mm. fysiikan ja ohjelmoinnin, kursseja ja opettajan pedagogisia opintoja. Kielitaidon ylläpitäminen on myös tärkeää.

Tärkeimmät taidot, joita olet oppinut yliopistossa? 

Sosiaalisia taitoja, valmiutta kovaan työntekoon ja tietysti matematiikan ymmärrystä ja soveltamista. 

Mistä kurssista sinulle on ollut eniten hyötyä työelämässä?  

Hankala sanoa mitään yksittäistä, kokonaisuus on tärkeämpi. Muutamia hyviä, opettavaisia kursseja mainitakseni: Fysiikan Työt 1 ja 2, koska ne opettivat mittaamisen, tulosten analysoinnin ja raportin kirjoittamisen taitoja. Fysiikassa oli paljon muitakin hyviä kursseja, mutta fysiikkaa en tällä hetkellä opeta. Matematiikan puolella tärkeitä ovat olleet mm. Matriisilaskenta, Differentiaaliyhtälöt ja Matematiikan opetuksen erityiskysymyksiä.

Terveisiä / vinkkejä Hiukkasen opiskelijoille? 🙂  

Tsemppiä ja jaksamista opiskeluun! Tällä hetkellä joutuu tekemään paljon itsenäisesti ja etänä, eikä se ole aina helppoa. Muista pitää taukoja ja harrastaa liikuntaa ja muuta mielekästä, niin jaksaa painaa sitä kovaa duunia. Kova työ palkitaan ennemmin tai myöhemmin.

Jyri Lukkala (DI 2013)

Sivuaineesi? Teknillinen fysiikka, signaalinkäsittely ja multimedia, opettajan pedagogiset opinnot

Nykyinen työpaikka? Cargotec

Tämänhetkinen työnimike ja kuinka kauan olet ollut tehtävässä? Senior Research Engineer, noin 2 vuotta

Kuvaile työtäsi.

Tutkin uusia teknologioita ja konsepteja sovellattiviksi automaattisen kontinkäsittelyn ratkaisuihin, painopisteenä tekoäly ja koneoppiminen.

Mitä opintoja suosittelet opiskelijalle, joka haluaisi samankaltaisiin työtehtäviin?

Matematiikkaa, koneoppimista, signaalinkäsittelyä, automaatiotekniikkaa, ohjelmistotuotantoa, sensoriteknologioita jne

Tärkeimmät taidot, joita olet oppinut yliopistossa?Sosiaaliset taidot, yhdessä tekeminen, tiedonhankinta

Mistä kurssista sinulle on ollut eniten hyötyä työelämässä?Introduction to Deep Learning

Terveisiä / vinkkejä Hiukkasen opiskelijoille? 🙂Nauttikaa elämästä!

Salla Koskinen (DI 2017)

Sivuaineesi? Fysiikka ja kemia

Nykyinen työpaikka? Mehiläinen

Tämänhetkinen työnimike ja kuinka kauan olet ollut tehtävässä? Junior Web Developer, 8 kk

Kuvaile työtäsi. Kehitän Mehiläisen verkkosivuja.

Mitä opintoja suosittelet opiskelijalle, joka haluaisi samankaltaisiin työtehtäviin?

Mitä vaan, mutta erityisesti ohjelmoinnin kursseja.

Tärkeimmät taidot, joita olet oppinut yliopistossa?

Pitkä pinna! Matikan harkkojen vääntäminen kasvatti pitkäjänteisyyttä.

Mistä kurssista sinulle on ollut eniten hyötyä työelämässä?

Matematiikan opetuksen erityiskysymyksiä oli huikea, vaikka vaihdoin sittemmin muihin hommiin.

Terveisiä / vinkkejä Hiukkasen opiskelijoille? 🙂

Opiskelkaa rohkeasti sitä mikä kiinnostaa ja uskaltakaa vähän harhaillakin!

Elina Viro (DI 2015)

Sivuaineesi? Kemia ja opettajan pedagogiset opinnot

Nykyinen työpaikka? Tampereen yliopisto

Tämänhetkinen työnimike ja kuinka kauan olet ollut tehtävässä? Yliopisto-opettaja, 1.5 vuotta

Kuvaile työtäsi.

Opetan 1. vuoden insinöörimatematiikan kursseja ja matematiikan aineenopettajille suunnattuja matematiikan opetuksen erikoiskursseja, sekä teen väitöskirjaa.

Mitä opintoja suosittelet opiskelijalle, joka haluaisi samankaltaisiin työtehtäviin?

Kokonaisuudessaan vankat matematiikan opinnot yhdistettynä peda-opintoihin

Tärkeimmät taidot, joita olet oppinut yliopistossa?

Aikatauluttaminen ja ennakkoluuloton asenne uuden oppimiseen

Mistä kurssista sinulle on ollut eniten hyötyä työelämässä?

Yleisesti opetusharjoittelut sekä yllättäen fuksivuoden ohjelmointi-kurssi

Terveisiä / vinkkejä Hiukkasen opiskelijoille? 🙂

Vaikka jokin kurssi tuntuu opintojen aikana täysin turhalta, voi sen opit osoittautua hyvinkin merkityksellisiksi työelämässä.